کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (287) - 1393/08/01

اطلاع رسانی - (1393/08/01)

همکار محترم
سرکار خانم دکترسیده ربابه سید جوادین
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.
مجلس ترحیم:
مسجد الزهرا - شهرک قدس - خیابان هرمزان
جمعه 13:30 تا 15


logo congress 13