کیفیت را پایانی نیست

Reversal of direct oral anticoagulants: Guidance from the Anticoagulation Forum - 1398/05/06

چاپ

pdf Reversal of direct oral anticoagulants: Guidance from the Anticoagulation Forum Download 1 1.92MB

Reversal of direct oral anticoagulants Guidance from the Anticoagulation Forum

 

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 06 مرداد 1398 ساعت 08:01  

پیوند ها (356) - 1395/12/10