کیفیت را پایانی نیست

کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک - 1392/07/09

چاپ
.
کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تالیف و منتشر شده و فایل الکترونیکی آن از وب سایت آزمایشگاه مرجع سلامت دانلود گردیده است.

perormancestandardforantimicrobialsusceptibilitytesting

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - (1397/02/23)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک