کیفیت را پایانی نیست

مدیریت علمی در آزمایشگاه - قرارگیری در وب سایت (1396/04/03)

چاپ

picآزمایشگاه و بالین- چاقیDownload_1 277KB

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

- Dr. H. Ravaghi

A Scenario in Medical Laboratory Management

Download_1

1.41MB

Dr. H. Gholami

Fundamental of Financial Management in Medical Laboratory

Download_1

- Dr. H. Ravaghi

Cost Management and Budgeting in Medical Laboratory

Download_1

1.39MB

Dr. M. Vanaki

Role of QMS in Cost Management of Medical Labs

Download_1

1.18MB Dr. H. Dargahi

A Proposed Model for Cost Management in Medical Laboratory

medical laboratory management1
آخرین بروز رسانی در شنبه, 03 تیر 1396 ساعت 16:04  

پیوند ها (356) - 1395/12/10