کیفیت را پایانی نیست

چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها: قرارگیری در وب سایت (1396/04/10)

چاپ

pic چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها Download_1 265KB

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.54MB Dr. K. Bagheri

 

Establishing Stages in Laboratory Networks

Download_1

709KB

Dr. Gh. Hamzehloo

 

Opportunities and Threats for Developing Laboratory Networks and Mega Labs in Iran

Download_1

1.91MB Dr. A. Mouseli

 

The Integration of Laboratory Services in Iran: Qualitative Study

Download_1

1.16MB

Prof. R. Keller (Germany)

 

Needed Infrastructure for Establishing Mega Lab

Download_1

- Mr. M. Noori

 

Laboratory Referral System Case Study Challenges Health Deputy of Tabriz University of Medical Sciences

the main challenges of laboratory referral systems laboratory network mega labs1
the main challenges of laboratory referral systems laboratory network mega labs2
آخرین بروز رسانی در شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 15:20  

پیوند ها (356) - 1395/12/10