کیفیت را پایانی نیست

کاربردهای فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی و لنفوم و استانداردسازی Euroflow- قرارگیری در وب سایت (1396/05/21)

چاپ
کاربردهای فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی و لنفوم و استانداردسازی Euroflow -1396/02/03
 
سخنرانان:Dr Desiree Meyer & Mr Shabeer Al Lawati (استرلیا،عمان)
(شرکت تکاپو طب)

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

 

Dr. Desiree Meyer

Flow-Cytometry Application in Leukemia and Lymphoma Diagnostic and Standardization of Euroflow

Download_1

 

Mr Shabeer Al Lawati

Flow-Cytometry Application in Leukemia and Lymphoma Diagnostic and Standardization of Euroflow

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 مرداد 1396 ساعت 09:28  

پیوند ها (356) - 1395/12/10