کیفیت را پایانی نیست

نشریه آزمایشگاه و تشخیص - به روز رسانی 1397/10/18
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 41، پاییز 1397
2 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 40، تابستان 1397
3 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 39، بهار 1397
4 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 38، زمستان 1396
5 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 37، پاییز 1396
6 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 36، تابستان 1396
7 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 35، بهار1396
8 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 34، زمستان 1395
9 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 33، پاییز 1395
10 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 32، تابستان 1395
11 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 31، بهار 1395
12 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 30، زمستان 1394
13 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 29، پاییز 1394
14 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 28، تابستان 1394
15 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 27، بهار 1394
16 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 26، زمستان 1393
17 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 25، پاییز 1393
18 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 24، تابستان 1393
19 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 23، بهار 1393
20 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 22، زمستان 1392
 
صفحه 1 از 3

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/12/27)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت همسر همکار گرامی

جناب آقای دکتر علی عجمیآگهی تمدید مناقصه

اطلاعیه فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن

فرازی بر نحوه بررسی هویت و موجودیت نهاد اعتبار بخش یا Accreditation Body

دوره آموزشی مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 16،17،23،24 اسفند ماه

سمینار کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی 16،17 اسفند ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

مشارکت ILAC_IFCC

 اولویت های پژوهشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

دوره های آموزشی انجمن در پاییز و زمستان

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک