کیفیت را پایانی نیست

نشریه آزمایشگاه و تشخیص - به روز رسانی 1397/04/17
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 39، بهار 1397
2 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 38، زمستان 1396
3 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 37، پاییز 1396
4 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 36، تابستان 1396
5 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 35، بهار1396
6 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 34، زمستان 1395
7 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 33، پاییز 1395
8 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 32، تابستان 1395
9 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 31، بهار 1395
10 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 30، زمستان 1394
11 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 29، پاییز 1394
12 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 28، تابستان 1394
13 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 27، بهار 1394
14 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 26، زمستان 1393
15 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 25، پاییز 1393
16 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 24، تابستان 1393
17 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 23، بهار 1393
18 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 22، زمستان 1392
19 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 21، پاییز 1392
20 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 20، تابستان 1392
 
صفحه 1 از 2

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/06/27)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت پدر همکار گرامی
سرکار خانم دکتر سیمین پولادیان


دوره های آموزشی انجمن در پاییز و زمستان

روش های سنجش ایمنی-الایزا ،کمی لومینسانس،الفا - 26 و 27 مهر ماه

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته - 12مهر ماه

تربیت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی -5 و 6 مهرماه 

فراخوان کمیته پژوهش

کنفرانس یک روزه بروسلوز - 20 مهر ماه
دوره های آموزشی انجمن در سال 1397


 
site EQAP
daroo sazi


aze tahghighati
آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک