کیفیت را پایانی نیست

نشریه آزمایشگاه و تشخیص - به روز رسانی 1397/04/17
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 39، بهار 1397
2 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 38، زمستان 1396
3 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 37، پاییز 1396
4 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 36، تابستان 1396
5 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 35، بهار1396
6 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 34، زمستان 1395
7 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 33، پاییز 1395
8 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 32، تابستان 1395
9 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 31، بهار 1395
10 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 30، زمستان 1394
11 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 29، پاییز 1394
12 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 28، تابستان 1394
13 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 27، بهار 1394
14 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 26، زمستان 1393
15 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 25، پاییز 1393
16 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 24، تابستان 1393
17 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 23، بهار 1393
18 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 22، زمستان 1392
19 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 21، پاییز 1392
20 نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 20، تابستان 1392
 
صفحه 1 از 2

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/04/26)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت پدر همکار گرامی
جناب آقای دکتر حسین علیزاده


 
دوره جامع مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - 4،5،11،12 مرداد ماه

آموزش مجازی مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

modiriat keifiat dar bakhsh bioshimi

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 2،3،9،10 مرداد ماه

کنفرانس یک روزه قند خون- آزمایشگاه و بالین - 29 تیر ماه

کنفرانس های یک روزه هورمون شناسی - 21،22،28 تیر ماه

هورمون(3)- هورمون های غدد جنسی - 28 تیر ماه

هورمون(2)- هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیه - 22 تیر ماه

هورمون(1)- هورمون های تیروئید،هورمون رشد و پرولاکتین - 21 تیر ماه

د
وره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 6،7،13،14 تیر ماه

کنفرانس های علمی تیروئید شناسی و مدیریت
چالش های آزمایشگاهی تست های تیروئید -7،8،14،15 تیرماه

 
آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک