کیفیت را پایانی نیست

کنگره ارتقاء کیفیت
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 چهاردهمین کنگره کشوری و نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1395
2 سیزدهمین کنگره کشوری و هشتمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1394
3 دوازدهمین کنگره کشوری و هفتمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1393
4 یازدهمین کنگره کشوری و ششمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1392
5 دهمین کنگره کشوری و پنجمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1391
6 نهمین کنگره کشوری و چهارمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1390
7 هشتمین کنگره کشوری و سومین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1389
8 هفتمین کنگره کشوری و دومین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1388
9 ششمین کنگره کشوری و اولین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1386
10 پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1385
 
صفحه 1 از 2

پیوند ها (353) - 1395/06/01

اطلاع رسانی - (1395/05/31)

 استاد گرامی جناب آقای
دکتر اکبر ملک پور درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

 استاد گرامی سرکار خانم
دکتر شکوه یوسفی درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

همکار محترم سرکار خانم مریم فضلی
درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره های آموزشی 1395مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی

1395 - 1389


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک