کیفیت را پایانی نیست

کارگاه تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص مولکولی - قرارگیری در سایت (1393/04/21)

چاپ

تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص مولکولی- 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.44MB

Dr. Naderi

Quality Assurance in Molecular diagnostic laboratory based on ISO15189 requirements

Download_1 1.4MB Dr.Paryan
CHECKLIST FOR OPTIMIZATION
Quality_Assurance_in_Molecular_Diagnostics_Laboratory_1
Quality_Assurance_in_Molecular_Diagnostics_Laboratory_2

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10