کیفیت را پایانی نیست

کارگاه نکات عملی و حل مشکلات در تست های الیزا - قرارگیری در سایت - (1393/04/25)

چاپ

نکات عملی و حل مشکلات در تست های الیزا - 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.65MB

.

Dr. Boutorabi

Dr. Mir Jalili

Technical Points and Troubleshooting in ELISA

Download_1

17KB

Verification of Reference interval

Technical_Points_and_Troubleshooting_in_ELISA_1
Technical_Points_and_Troubleshooting_in_ELISA_2
Technical_Points_and_Troubleshooting_in_ELISA_3
Technical_Points_and_Troubleshooting_in_ELISA_4

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10