کیفیت را پایانی نیست

کارگاه آنالیز مایع منی و آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی - قرارگیری در سایت (1393/04/29)

چاپ

آنالیز مایع منی و آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی - 1393/01/30

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

7.35MB

Dr. Salmanyazdi

Semen Analysis (WHO Standards)

Semen_Anulysis_WHO_Standards_2
Semen_Anulysis_WHO_Standards_1

 


 

پیوند ها (356) - 1395/12/10