کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1394

چاپ

سیزدهمین کنگره کشوری و هشتمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1394

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در سیزدهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره سیزدهم

محورهای کنگره (21)

حقوق و اخلاق: مسئولیت های مدنی و کیفری  - (1394/02/21)

ایمونولوژی سرطان و تومور (بدخیمی های برخاسته از دستگاه ایمنی) - (1394/02/23)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: هماتولوژی - (1394/02/28)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی 1 - (1394/02/30)

روش های نوین در تشخیص بیماری های متابولیک ارثی - (1394/03/04)

نقش منابع انسانی در اعتبار بخشی و مدیرت آزمایشگاه - (1394/03/06)

  پژوهش های علوم آزمایشگاهی: ایمونولوژی و سرولوژی - (1394/03/09)

چالش های پژوهش در آزمایشگاه - (1394/03/11)

غربالگری ناهنجاری های جنین در مادران باردار: دابل، تریپل، کوادروپل مارکر و سونوگرافی - (1394/03/18)

ارجاع نمونه های آزمایشگاهی: فرصت ها و چالش ها -  (1394/03/23)

مدیریت فناوری در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1394/03/25)

آزمایشگاه و دیابت ملیتوس - (1394/03/27)

چالش های آزمایش های عملکرد تیروئید - (1394/04/01)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: میکروب شناسی  - (1394/04/06)

آسیب شناسی نظام و محتوای آموزشی رشته های مرتبط با آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1394/04/08)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: دیابت  - (1394/04/13)

قوانین محیط زیست در ارتباط با آزمایشگاه و بالین - (1394/04/21)

آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه - (1394/04/21)  

آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی وتجویز منطقی داروهای آنتی بیوتیک -  (11394/04/23)

آزمایشگاه، حال و آینده - (1394/04/23)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی (2) -  (1394/04/29)

کارگاه های کنگره (14)

سیستم های میکروب شناسی نوین و دستگاه های کشت خون خودکار - (1394/05/04)

کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - (1394/05/06)

کاربرد پزشکی فرد محور در تشخیص و درمان اختصاصی سرطان پستان -  (1394/05/07)

گستره مرجع آنالیت های شیمی در اطفال -  (1394/05/11)

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی  - (1394/05/11)

پایش سطوح درمانی داروهای ضد سرطان - (1394/05/15)

عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن - (1394/05/18)

استفاده از کیت های انعقادی - (1394/05/26)

کنترل کیفی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی - (1394/05/27)

تداخل های سنجش در آزمایش های عملکرد تیروئید - (1394/05/28)

چگونه می توان کارایی را در آزمایشگاه ارزیابی کرد؟ - (1394/05/31)

نظام های ارجاع نمونه بین آزمایشگاه های اروپا - (1394/06/01)

شاخص های عملکرد مطلوب آزمایشگاه های پزشکی - (1394/06/03)

کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت بی - (1394/06/05)

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک