کیفیت را پایانی نیست

کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - قرارگیری در وب سایت (1394/05/06)

چاپ
کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - 1394/02/02
سخنرانان: دکتر مژده نوید حمیدی، دکتر شهناز اسماعیلی، دکتر رضا غلام نژاد

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.83MB

Dr.R.Gholamnezhad

Interpreting of thyroid function tests

  Download_1

1.67MB

Dr. M. Navidhamidi

Quality Control and Interpretation of Laboratory Tests of Thyroid Hormones for Nursing and Midwifery

Download_1

2.74MB

Dr. Sh. Esmaili

The Importance of Pre-Analytical Phase in Laboratory Testing

quality control 1 
quality control 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/04/04)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah


کنفرانس یک روزه قند خون، آزمایشگاه و بالین - 28 تیرماه

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 27،28 تیرماه

کنفرانس یک روزه تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C -27 تیرماه

روش ها و نرم افزارهای مفید آماری در آزمایشگاه بالینی -20،21 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سینوویال، مایع سروزی - 14 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 13 تیر ماه

کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا - 6،7 تیرماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 30،31 خرداد و 6،7 تیر ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک