کیفیت را پایانی نیست

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی - قرارگیری در وب سایت (1394/05/11)

چاپ
آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی  - 1394/02/02
سخنرانان: دکتر محمد صارمی، دکتر مسعود هوشمند، Dr. Jean-Pol Detiffe، Dr. Jean-Francois Laes

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

5.43MB

Dr M. A. Saremi

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine

Download_1

5.68MB

Dr.M.Houshmand

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine 1

Download_1

9.68MB

Dr.M.Houshmand

Future medical laboratories and their roles in personalized medicine 2

 

future w 2

 future w 1
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/04/04)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah


کنفرانس یک روزه قند خون، آزمایشگاه و بالین - 28 تیرماه

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 27،28 تیرماه

کنفرانس یک روزه تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C -27 تیرماه

روش ها و نرم افزارهای مفید آماری در آزمایشگاه بالینی -20،21 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سینوویال، مایع سروزی - 14 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 13 تیر ماه

کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا - 6،7 تیرماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 30،31 خرداد و 6،7 تیر ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک