کیفیت را پایانی نیست

عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن - قرارگیری در وب سایت (1394/05/18)

چاپ
عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن  - 1394/02/03
سخنرانان:  Prof. Seji Yamaguchi - دکتر سرخیل - دکتر محمدرضا مهدوی امیری - دکتر شفقتی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

2.58MB

Dr. Sarkhail

Congenital Glycosylation Defects-bichemical aspects

Download_1

3.93MB

Prof.SejiYamaguchi

Fatty Acid Oxidation Defects and Its Clinical Significance

Download_1

5.06MB

Dr. M. R. Mahdavi

Inborn Errors of Metabolism Laboratory Case Presentation

Download_1

4.66MB

Dr. Shafaghati

Lysosomal Storage Disorders, sphingolipidosis BMT or HSCT 2014

fatti acid 1 
fatti acid 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/04/04)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah


کنفرانس یک روزه قند خون، آزمایشگاه و بالین - 28 تیرماه

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 27،28 تیرماه

کنفرانس یک روزه تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C -27 تیرماه

روش ها و نرم افزارهای مفید آماری در آزمایشگاه بالینی -20،21 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سینوویال، مایع سروزی - 14 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 13 تیر ماه

کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا - 6،7 تیرماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 30،31 خرداد و 6،7 تیر ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک