کیفیت را پایانی نیست

کنترل کیفی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی - قرارگیری در وب سایت (1394/05/27)

چاپ
کنترل کیفی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی  - 1394/02/04
سخنرانان:  دکتر رضا فلک

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

940KB

Dr.R.Falak

Quality control and quality assurance in immunology and serology laboratory

Quality control and quality assurance 1
 
Quality control and quality assurance 2
آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 27 مرداد 1394 ساعت 16:46  

پیوند ها (356) - 1395/12/10