کیفیت را پایانی نیست

تداخل های سنجش در آزمایش های عملکرد تیروئید - 1394/05/28

چاپ
تداخل های سنجش در آزمایش های عملکرد تیروئید  - 1394/02/04
سخنرانان:  Prof. W. Wiersinga  - The Netherlands

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

4.75MB

Prof. W. Wiersinga

Assy Interfrences in Thyroid Function Tests

Assy Interfrences in Thyroid Function Tests  1
 Assy Interfrences in Thyroid Function Tests  2
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 10:43  

پیوند ها (356) - 1395/12/10