کیفیت را پایانی نیست

نظام های ارجاع نمونه بین آزمایشگاه های اروپا - قرارگیری در وب سایت (1394/06/01)

چاپ
نظام های ارجاع نمونه بین آزمایشگاه های اروپا  - 1394/02/05
سخنرانان:  Dr. Wim Huisman - The Netherlands

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

588KB

Dr.Wim.Huisman

The sample referral systems amongst clinical laboaraories in Europe

The sample referral systems 2
The sample referral systems 1
آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 01 شهریور 1394 ساعت 11:36  

پیوند ها (356) - 1395/12/10