کیفیت را پایانی نیست

کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت بی - 1394/06/05

چاپ
کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت B
1394/02/05
سخنرانان:  دکتر سید محمد جزایری

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

8.75MB

Dr.M.Jazayeri

Diagnosis of Occult Hepatitis B Infection (OBI), and Troubleshooting

Download_1

222KB

Dr.M.Jazayeri

Nested PCR For OBI Detection

Download_1

1.56MB

Dr.M.Jazayeri

Protein structure prediction

Download_1

3.22MB

Dr.M.Jazayeri

Real Time PCR

Download_1

756KB

Dr.M.Jazayeri

Sequence Analysis of HBsAg

Significance. 1
Significance. 2
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/04/04)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah


کنفرانس یک روزه قند خون، آزمایشگاه و بالین - 28 تیرماه

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 27،28 تیرماه

کنفرانس یک روزه تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C -27 تیرماه

روش ها و نرم افزارهای مفید آماری در آزمایشگاه بالینی -20،21 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (2) : CSF، مایع سینوویال، مایع سروزی - 14 تیر ماه

کنفرانس یک روزه مایعات بدن (1) : ادرار - 13 تیر ماه

کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس، الفا - 6،7 تیرماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 30،31 خرداد و 6،7 تیر ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک