کیفیت را پایانی نیست

چهاردهمین کنگره کشوری و نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1395

چاپ

logo14

31 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 1395
به روز رسانی (1395/03/08)
 
 .
.
.
.
picتعدادی از تصاویر کنگره چهاردهم (در دست اقدام)
.

webpage_iconگزارش مراسم تقدیر از پوسترهای برگزیده کنگره چهاردهم (در دست اقدام)

webpage_iconگزارش مراسم تقدیر از شرکت های برگزیده کنگره چهاردهم (در دست اقدام)

webpage_iconگزارش نکوداشت دکتر حمیدرضا کازرونی (1395/03/08)

webpage_iconگزارش برگزاری چهارمین جشنواره حکیم جرجانی (1395/03/01)

webpage_iconگزارش مراسم روز آزمایشگاهیان
 
 
 
 Poster14
jorjani4
 nekoudashtdrkazerouni  website14
 
 
    
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10