کیفیت را پایانی نیست

مدیر - مسئول وب سایت

چاپ
مدیر وب سایت :
 
دکتر محمدرضا بختیاری - دکترای علوم آزمایشگاهی
از 29 دی ماه 1397 تا 30 خرداد 1398
 
 
دکتر فریبا شایگان - دکترای علوم آزمایشگاهی
از 24 مهر ماه 1395 تا 20 آبان 1397
 
دکتر بابک ولی زاده - دکترای علوم آزمایشگاهی
از تیر ماه 1390 تا شنبه 24 مهر ماه 1395
.
مسئول وب سایت:
لیلا پوردهقان
از 25 تیر ماه 1396 تا کنون
 
تانیا لویان
از 24 مهر ماه 1395 تا 25 تیر ماه 1396
 
سیده فرزانه بطحائی 
از تیر ماه 1390 تا  24 مهر ماه 1395
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10