کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (1092)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 Effect of Vaccine-Elicited Antibodies on Colonization of Neisseria meningitidis Serogroup B and C Strains in a Human Bronchial Epithelial Cell Culture Model - 1396/07/23
2 Bilirubin inclusions inneonatal neutrophils - 1396/07/18
3 Hof in Pronormoblasts: Pure erythroid leukemia mimicking plasma cell myeloma - 1396/07/18
4 Eosinophilic Bronchitis - 1396/07/15
5 Digenic DUOX1 and DUOX2 Mutations in Cases With Congenital Hypothyroidism - 1396/07/15
6 Sweet's Syndrome in a Patient with Rheumatoid Arthritis - 1396/07/12
7 Eczema Herpeticum - 1396/07/10
8 Thyroid Function and Premature Delivery in TPO Antibody-Negative Women: The Added Value of hCG - 1396/07/10
9 Acute Ocular Graft-Versus-Host Disease - 1396/07/01
10 Venous Congestion In Ischemic Bowel - 1396/07/01
11 Evaluation of Euroimmun Anti-Zika Virus IgM and IgG Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Zika Virus Serologic Testing - 1396/06/26
12 Selecting a Risk-Based SQC Procedure for a HbA1c Total QC Plan - 1396/06/26
13 The Hematologist - September - October 2017 - 1396/06/25
14 Multicenter Clinical Evaluation of the Luminex Aries Flu A/B & RSV Assay for Pediatric and Adult Respiratory Tract Specimens - 1396/06/25
15 MLO - Medical Laboratory Observer - September 2017 - 1396/06/20
16 Involvement of the Toll-like Receptor/Nitric oxide signaling pathway in the pathogenesis of cervical cancer caused by High-Risk Human papillomavirus Infection - 1396/06/20
17 Autologous and Nonautologous Blood Transfusion in patients with Ruptured Ectopic Pregnancy and Severe blood Loss - 1396/06/12
18 Exploratory study on the impact of switching to nilotinib in 18 patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase with suboptimal response to imatinib - 1396/06/12
19 The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system - 1396/06/09
20 Male Partners of Infertile Couples with Seminal Infections of Human Papillomavirus Have Impaired Fertility Parameters - 1396/06/09
21 Triple-hit blastoid mantle cell lymphoma presenting like acute leukemia- 1396/06/06
22 Fructose replacement of glucose or sucrose in food or beverages lowers postprandial glucose and insulin without raising triglycerides - 1396/06/06
23 Planning Risk- Based Statistical Quality Control Strategies - 1396/06/04
24 How I treat autoimmune hemolytic anemia- 1396/05/31
25 Increased Red Blood Cell Volume Distribution Width: Important Clinical Implications in Predicting Gastric Diseases- 1396/05/31
26 Evaluation of Malondialdehyde Low- Density Lipoprotein Startified by Low- Density Lipoprotein Cholesterol - 1396/05/30
27 MLO - Medical Laboratory Observer - August 2017 - 1396/05/28
28 Intravascular large cell lymphoma of NK/T -cell Type ,EBV positive - 1396/05/28
29 Xanthomas in familial Hypercholesterolemia - 1396/05/25
30 IFCC eNews - July- August 2017 - 1396/05/23
31 Evaluation of 3 Hemogolobin A1c Point of Care Instruments - 1396/05/23
32 The Hematologist - July - August 2017 - 1396/05/17
33 Homocysteine Metabolism and Hematological Parameters in Early Stage of Phenytoin Treated Epileptic Children - 1396/05/17
34 Cholelithiasis - 1396/05/15
35 MLO - Medical Laboratory Observer - july 2017 - 1396/05/10
36 Achenbach's Syndrome - 1396/05/10
37 Mobile Aortic Thrombi - 1396/05/07
38 IFCC eNews - May - June 2017 - 1396/05/07
39 Severe Plantar Warts in an Immunocompromised Patient - 1396/04/31
40 MLO - Medical Laboratory Observer - june 2017 - 1396/04/31
41 Perirenal Extramedullary Hematopoiesis - 1396/04/17
42 Management of Septic Shock - 1396/04/03
43 Auer Rods - 1396/03/27
44 IFCC Annual Report 2016 - 1396/03/10
45 MLO - Medical Laboratory Observer - May 2017 - 1395/03/02
46 Zika Virus _ A Full Field and Looking for the Closers - 1396/03/02
47 MLO - Medical Laboratory Observer - April 2017 - 1395/02/30
48 Melanoma of the Foot - 1396/02/30
49 The Hematologist - May - June 2017 - 1396/02/23
50 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1396/02/23
51 Yellow Fever _ Once Again on the Radar Screen in the Americas - 1396/02/18
52 Tumbu Fly Larvae - 1396/02/18
53 eJIFCC - February 2017 - 1396/02/13
54 Candida Esophagitis - 1396/02/13
55 Sickle Cell Disease _ A History of Progress and Peril - 1396/02/11
56 Plasmacytomas and Plasma - Cell Leukemia - 1396/02/11
57 IFCC eNews - March - April 2017 - 1396/01/27
58 APFCB News 2016 - Issue 2 - 1396/01/20
59 Cholesteryl Ester Crystals in Lisosomal Acid Lipase Deficiency - 1395/12/24
60 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1395/12/24
61 One Step Closer to an Ebola Virus Vaccine - 1395/12/23
62 Congenital Rubella - 1395/12/23
63 Treatment or Monitoring for Early Prostate Cancer - 1395/12/23
64 IFCC eNews - January - February 2017 - 1395/12/18
65 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2017 - 1395/12/17
66 The Hematologist - March - April 2017 - 1395/12/16
67 The Hematologist - January - February 2017 - 1395/12/16
68 Insulin, Insulin Antibodies and Insulin Autoantibodies - 1395/12/04
69 The Value of the Chromogenic Activity Assay in Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Hemophilia - 1395/12/03
70 Persistence of Zika Virus in Body Fluids _ Preliminary Report - 1395/12/01
71 Gut Microbiota and Type 2 Diabetes Mellitus - 1395/11/26
72 Bone Density Loss is Associated with Blood Cell Counts - 1395/11/25
73 Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas - 1395/11/25
74 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2017 - 1395/11/24
75 Calcific Pancreatitis Associated with Alcohol Use - 1395/11/18
76 Taenia Solium - 1395/11/10
77 Clarifying Stem Cell Therapy`s Benefits and Risks - 1395/11/05
78 Transmission of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in South Africa - 1395/11/02
79 The Growing Impact of Cardiac Biomarkers in Clinical Chemistry - 1395/10/30
80 A Blood Test for Early Detection of Lung Cancer - 1395/10/29
81 African Trypanosomiasis - 1395/10/28
82 Fish Oil Supplmentation in Pregnancy - 1395/10/27
83 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2017- 1395/10/26
84 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2016 - 1395/10/26
85 IFCC eNews - November-December 2016 - 1395/10/25
86 Cutaneous Lupus- The Pimple That Never Went Away - 1395/10/23
87 The Hematologist-November-December 2016 - 1395/10/23
88 Anti Phospholipid Syndrome 1395/10/15
89 Triglyceride Levels and Fracture Risk in Midlife Women: Study of Women`s Health Across the Nation (SWAN) 1395/09/15
90 Nucleic acid extraction from formalin-fixed paraffin-embedded cancer cell line samples: a trade off between quantity and quality 1395/09/11
91 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum 1395/09/11
92 The use of dried blood spot sampling for the measurement of HbA1c: a cross-sectional study 1395/09/09
93 Drop-to- Drop Variation in the Cellular Components of Fingerprick Blood 1395/09/09
94 Association Between Serum Thyropin Levels and Mortality Among Euthyroid Adults in the United States 1395/08/27
95 Evaluation of diabetic marker HbA1c and anemia in the context of kidney disease 1395/08/13
96 Standardization and implementation of lab policies ensure hemostasis sample quality - 1395/08/12
97 PCR then and now - 1395/08/12
98 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2016 - 1395/08/11
99 APFCB News 2016 - Issue 1 - 1395/08/02
100 IFCC eNews - September-October2016 - 1395/08/02
101 A Model Study of In Silico Proficiency Testing for Clinical Next-Generation Sequencing - 1395/07/24
102 Tools for Examining the Medical Exome - 1395/07/24
103 Lymphangitis on the Abdomen - 1395/07/24
104 Management of infection by the Zika virus - REVIEW - 1395/07/17
105 Worms in the Eye - 1395/07/17
106 Critical Factors in Laboratory Automation Selection Process - 1395/07/17
107 Physician Satisfaction With Clinical Laboratory Services - 1395/07/11
108 Blood and Bone Marrow Evaluation for Eosinophilia - 1395/07/11
109 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2016 - 1395/07/07
110 Planning and Designing a Hospital Transfusion Service - 1395/07/07
111 Laboratory EQUIPMENT – September 2016 - 1395/07/03
112 In Vitro Exflagellation of Plasmodium vivax - 1395/07/03
113 IFCC eNews - July-August 2016 - 1395/06/29
114 Urinary Tract Tuberculosis - 1395/06/29
115 Progress in Digital Pathology - 1395/06/24
116 Kerion - A Boggy Lump - 1395/06/24
117 Pipetting Guidlines - Through History - 1395/06/20
118 MDx & SEPSIS -1395/06/20
119 The Hematologist - September-October 2016 - 1395/06/19
120 Sepsis Awareness - 1395/06/13
121 Emerging Methodology - A game-changer in the always-urgent detection of sepsis - 1395/06/13
122 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2016 - 1395/06/08
123 1ˢᵗ World Sepsis Congress 2016 - 1395/06/04
124 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
125 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
126 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
127 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
128 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
129 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
130 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
131 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
132 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
133 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
134 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
135 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
136 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
137 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
138 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
139 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
140 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
141 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
142 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
143 Who Performs the Test - 1395/04/28
144 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
145 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
146 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
147 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
148 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
149 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
150 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
151 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
152 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
153 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
154 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
155 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
156 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
157 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
158 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
159 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
160 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
161 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
162 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
163 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
164 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
165 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
166 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
167 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
168 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
169 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
170 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
171 The Prostate Health Index - 1395/03/19
172 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
173 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
174 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
175 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
176 Vitamin D Levels - 1395/03/12
177 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
178 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
179 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
180 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
181 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
182 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
183 Work Area Managers - 1395/03/01
184 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
185 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
186 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
187 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
188 The Zika Challenge - 1395/02/25
189 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
190 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
191 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
192 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
193 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
194 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
195 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
196 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
197 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
198 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
199 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
200 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
201 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
202 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
203 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
204 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
205 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
206 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
207 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
208 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
209 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
210 Scabies - 1395/01/09
211 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
212 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
213 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
214 Tinea Versicolor - 1394/12/22
215 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
216 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
217 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
218 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
219 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
220 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
221 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
222 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
223 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
224 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
225 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
226 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
227 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
228 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
229 MDx & Transfusions - 1394/11/21
230 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
231 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
232 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
233 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
234 Katayama Fever - 1394/11/18
235 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
236 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
237 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
238 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
239 Test Cancellation - 1394/11/10
240 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
241 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
242 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
243 Zika virus - 1394/11/05
244 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
245 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
246 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
247 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
248 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
249 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
250 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
251 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
252 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
253 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
254 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
255 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
256 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
257 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
258 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
259 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
260 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
261 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
262 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
263 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
264 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
265 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
266 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
267 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
268 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
269 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
270 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
271 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
272 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
273 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
274 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
275 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
276 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
277 Scrub Typhus - 1394/09/28
278 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
279 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
280 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
281 Thyroid Nodules - 1394/09/23
282 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
283 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
284 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
285 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
286 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
287 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
288 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
289 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
290 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
291 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
292 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
293 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
294 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
295 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
296 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
297 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
298 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
299 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
300 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
301 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
302 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
303 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
304 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
305 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
306 RBC Genotyping - 1394/08/20
307 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
308 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
309 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
310 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
311 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
312 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
313 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
314 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
315 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
316 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
317 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
318 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
319 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
320 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
321 TROPONIN - 1394/07/29
322 MDx & COAG - 1394/07/29
323 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
324 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
325 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
326 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
327 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
328 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
329 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
330 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
331 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
332 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
333 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
334 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
335 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
336 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
337 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
338 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
339 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
340 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
341 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
342 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
343 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
344 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
345 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
346 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
347 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
348 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
349 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
350 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
351 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
352 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
353 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
354 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
355 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
356 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
357 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
358 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
359 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
360 Test Order Optimization - 1394/06/16
361 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
362 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
363 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
364 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
365 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
366 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
367 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
368 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
369 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
370 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
371 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
372 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
373 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
374 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
375 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
376 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
377 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
378 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
379 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
380 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
381 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
382 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
383 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
384 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
385 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
386 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
387 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
388 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
389 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
390 MOBILE LABS - 1394/05/14
391 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
392 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
393 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
394 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
395 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
396 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
397 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
398 Strawberry Tongue - 1394/05/10
399 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
400 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
401 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
402 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
403 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
404 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
405 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
406 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
407 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
408 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
409 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
410 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
411 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
412 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
413 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
414 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
415 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
416 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
417 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
418 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
419 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
420 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
421 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
422 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
423 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
424 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
425 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
426 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
427 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
428 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
429 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
430 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
431 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
432 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
433 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
434 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
435 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
436 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
437 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
438 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
439 Rhinoscleroma - 1394/04/01
440 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
441 MANAGING RISK - 1394/03/27
442 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
443 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
444 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
445 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
446 TODAY’S POCT - 1394/03/23
447 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
448 Enlarged Pinna - 1394/03/23
449 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
450 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
451 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
452 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
453 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
454 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
455 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
456 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
457 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
458 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
459 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
460 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
461 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
462 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
463 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
464 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
465 Disseminated Zoster - 1394/03/04
466 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
467 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
468 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
469 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
470 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
471 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
472 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
473 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
474 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
475 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
476 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
477 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
478 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
479 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
480 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
481 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
482 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
483 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
484 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
485 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
486 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
487 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
488 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
489 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
490 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
491 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
492 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
493 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
494 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
495 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
496 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
497 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
498 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
499 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
500 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
501 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
502 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
503 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
504 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
505 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
506 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
507 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
508 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
509 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
510 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
511 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
512 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
513 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
514 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
515 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
516 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
517 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
518 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
519 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
520 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
521 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
522 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
523 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
524 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
525 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
526 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
527 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
528 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
529 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
530 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
531 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
532 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
533 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
534 The Lab and the Literature - 1393/12/06
535 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
536 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
537 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
538 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
539 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
540 Myxedema - 1393/12/02
541 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
542 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
543 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
544 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
545 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
546 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
547 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
548 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
549 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
550 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
551 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
552 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
553 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
554 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
555 An Unusual Tophus - 1393/11/11
556 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
557 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
558 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
559 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
560 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
561 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
562 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
563 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
564 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
565 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
566 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
567 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
568 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
569 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
570 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
571 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
572 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
573 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
574 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
575 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
576 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
577 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
578 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
579 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
580 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
581 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
582 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
583 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
584 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
585 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
586 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
587 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
588 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
589 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
590 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
591 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
592 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
593 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
594 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
595 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
596 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
597 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
598 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
599 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
600 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
601 The α-Thalassemias - 1393/08/25
602 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
603 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
604 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
605 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
606 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
607 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
608 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
609 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
610 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
611 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
612 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
613 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
614 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
615 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
616 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
617 Acute Neck Infection - 1393/07/26
618 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
619 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
620 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
621 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
622 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
623 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
624 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
625 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
626 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
627 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
628 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
629 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
630 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
631 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
632 Microbiology Automation - 1393/06/19
633 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
634 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
635 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
636 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
637 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
638 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
639 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
640 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
641 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
642 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
643 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
644 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
645 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
646 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
647 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
648 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
649 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
650 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
651 EBOLA - 1393/05/11
652 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
653 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
654 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
655 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
656 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
657 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
658 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
659 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
660 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
661 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
662 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
663 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
664 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
665 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
666 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
667 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
668 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
669 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
670 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
671 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
672 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
673 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
674 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
675 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
676 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
677 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
678 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
679 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
680 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
681 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
682 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
683 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
684 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
685 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
686 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
687 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
688 WATER - 1393/02/20
689 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
690 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
691 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
692 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
693 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
694 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
695 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
696 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
697 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
698 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
699 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
700 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
701 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
702 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
703 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
704 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
705 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
706 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
707 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
708 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
709 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
710 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
711 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
712 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
713 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
714 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
715 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
716 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
717 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
718 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
719 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
720 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
721 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
722 Value of Automated ESR - 1392/11/09
723 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
724 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
725 Rotavirus - 1392/11/02
726 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
727 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
728 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
729 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
730 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
731 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
732 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
733 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
734 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
735 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
736 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
737 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
738 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
739 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
740 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
741 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
742 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
743 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
744 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
745 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
746 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
747 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
748 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
749 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
750 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
751 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
752 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
753 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
754 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
755 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
756 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
757 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
758 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
759 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
760 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
761 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
762 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
763 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
764 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
765 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
766 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
767 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
768 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
769 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
770 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
771 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
772 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
773 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
774 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
775 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
776 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
777 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
778 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
779 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
780 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
781 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
782 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
783 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
784 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
785 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
786 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
787 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
788 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
789 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
790 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
791 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
792 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
793 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
794 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
795 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
796 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
797 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
798 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
799 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
800 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
801 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
802 Herpes Zoster - 1392/04/29
803 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
804 Automation in Cytology - 1392/04/24
805 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
806 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
807 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
808 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
809 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
810 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
811 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
812 IgA Nephropathy - 1392/04/05
813 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
814 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
815 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
816 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
817 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
818 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
819 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
820 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
821 Hypomagnesemia - 1392/03/06
822 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
823 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
824 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
825 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
826 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
827 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
828 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
829 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
830 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
831 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
832 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
833 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
834 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
835 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
836 Infective Endocarditis - 1392/01/24
837 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
838 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
839 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
840 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
841 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
842 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
843 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
844 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
845 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
846 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
847 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
848 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
849 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
850 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
851 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
852 Tuberculosis - 1391/12/07
853 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
854 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
855 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
856 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
857 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
858 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
859 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
860 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
861 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
862 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
863 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
864 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
865 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
866 Blood Sample Processing - 1391/11/02
867 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
868 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
869 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
870 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
871 Disease Eradication - 1391/10/18
872 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
873 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
874 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
875 Celiac Disease - 1391/10/10
876 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
877 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
878 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
879 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
880 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
881 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
882 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
883 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
884 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
885 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
886 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
887 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
888 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
889 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
890 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
891 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
892 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
893 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
894 Hand Eczema - 1391/08/25
895 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
896 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
897 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
898 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
899 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
900 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
901 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
902 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
903 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
904 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
905 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
906 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
907 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
908 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
909 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
910 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
911 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
912 Hepatitis E - 1391/07/12
913 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
914 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
915 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
916 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
917 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
918 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
919 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
920 Melioidosis - 1391/06/25
921 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
922 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
923 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
924 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
925 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
926 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
927 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
928 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
929 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
930 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
931 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
932 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
933 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
934 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
935 The Human Side of Errors - 1391/05/11
936 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
937 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
938 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
939 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
940 Sample Rejection - 1391/04/31
941 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
942 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
943 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
944 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
945 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
946 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
947 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
948 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
949 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
950 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
951 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
952 Human Babesiosis - 1391/04/03
953 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
954 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
955 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
956 Scrofuloderma - 1391/03/23
957 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
958 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
959 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
960 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
961 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
962 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
963 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
964 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
965 World health statistics 2012 - 1391/03/01
966 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
967 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
968 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
969 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
970 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
971 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
972 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
973 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
974 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
975 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
976 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
977 Dengue - 1391/01/28
978 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
979 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
980 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
981 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
982 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
983 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
984 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
985 Kerion Celsi - 1390/01/08
986 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
987 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
988 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
989 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
990 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
991 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
992 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
993 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
994 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
995 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
996 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
997 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
998 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
999 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
1000 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
1001 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
1002 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
1003 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
1004 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
1005 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
1006 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
1007 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
1008 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
1009 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
1010 Tophaceous Gout - 1390/11/01
1011 Procalcitonin - 1390/10/28
1012 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
1013 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
1014 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
1015 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
1016 Madura Foot - 1390/10/17
1017 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
1018 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
1019 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
1020 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
1021 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
1022 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
1023 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
1024 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
1025 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
1026 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
1027 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
1028 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
1029 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
1030 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
1031 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
1032 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
1033 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
1034 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
1035 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
1036 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
1037 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
1038 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
1039 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
1040 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
1041 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
1042 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
1043 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
1044 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
1045 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
1046 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
1047 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
1048 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
1049 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
1050 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
1051 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
1052 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
1053 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
1054 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
1055 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
1056 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
1057 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
1058 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
1059 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
1060 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
1061 The role of allergy in disease - 1390/07/05
1062 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
1063 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
1064 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
1065 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
1066 Gout Nodulosis - 1390/06/27
1067 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
1068 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
1069 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
1070 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
1071 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
1072 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
1073 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
1074 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
1075 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
1076 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
1077 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
1078 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
1079 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
1080 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
1081 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
1082 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
1083 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
1084 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
1085 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
1086 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
1087 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
1088 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
1089 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
1090 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
1091 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
1092 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - (1396/07/26)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت مادر همکار محترم

جناب آقای دکتر عنایت رحیمی گرجی

درگذشت پدر همکار محترم

جناب آقای دکتر کمال الدین باقری

درگذشت پدر همکار محترم

جناب آقای دکتر محمد رسول زارعیfanavarihaye novin

poster500-700

poster2500-700


scan0001 001
 


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک