کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (1235)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 MLO - Medical Laboratory Observer - December 2018 - 1397/10/11
2 IFCC eNews - December 2018 - 1397/10/11
3 The Hematologist - November - December 2018 - 1397/09/07
4 IFCC eNews - November 2018 - 1397/09/07
5 MLO - Medical Laboratory Observer - November 2018 - 1397/09/06
6 IFCC eNews - October 2018 - 1397/09/06
7 Tuberculous Peritonitis - 1397/08/28
8 Congenital Cytomegalovirus Infection - 1397/08/27
9 IFCC eNews - September 2018 - 1397/07/11
10 The Hematologist - September - October 2018 - 1397/07/10
11 Koilonychia in Iron-Deficiency Anemia - 1397/07/10
12 Cryptococcus neoformans Meningoencephalitis - 1397/07/10
13 MLO - Medical Laboratory Observer - October 2018 - 1397/07/10
14 MLO - Medical Laboratory Observer - September 2018 - 1397/07/10
15 MLO - Medical Laboratory Observer - August 2018 - 1397/07/10
16 Rasburicase-induced hemolytic anemia in previously undiagnosed G6PD deficiency - 1397/07/03
17 Morphology and flow cytometry of atypical basophils - 1397/07/03
18 Atypical basophilia - 1397/07/03
19 Extracellular galectins as controllers of cytokines in hematological cancer - 1397/07/03
20 Pemberton’s Sign in a Patient with a Goiter - 1397/07/03
21 Macroglossia in Light-Chain Amyloidosis - 1397/07/02
22 IFCC eNews - July - August 2018 - 1397/06/05
23 The Hematologist - July - August 2018 - 1397/06/05
24 Disseminated Cutaneous Blastomycosis - 1397/06/03
25 Hematuria as a risk factor for progression of chronic kidney disease and death findings from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study - 1397/06/03
26 Myelophthisic marrow involved by breast cancer and acute myeloid leukemia - 1397/06/03
27 C3 glomerulonephritis and thrombotic microangiopathy of renal allograft after pulmonary infection in a male with concomitant two complement factor I gene variations a case report - 1397/05/24
28 Immunoglobulin E—an Innocent Bystander in Host Defense - 1397/05/24
29 Severe acute anemia attributable to concomitant occurrence of AIHA with PRCA induced by parvovirus B19 infection - 1397/05/24
30 MLO - Medical Laboratory Observer - July 2018 - 1397/05/11
31 Rituximab induction therapy for de novo ANCA associated vasculitis in pregnancy a case report - 1397/05/11
32 Acute myeloid leukemia with coexistence of t(9;22) and inv(16) - 1397/05/09
33 Hand, Foot, and Mouth Disease in an Adult - 1397/05/09
34 Disrupting CD147-RAP2 interaction abrogates erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum - 1397/05/09
35 IFCC eNews - June 2018 - 1397/05/02
36 MLO - Medical Laboratory Observer - June 2018 - 1397/04/31
37 Need for Increasing Hepatitis A Virus Vaccination Among Patients Infected With Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus - 1397/04/30
38 Case Report: Thumbprinting in Ischemic Colitis- 1397/04/30
39 Case Report: Colon Cutoff Sign - 1397/04/30
40 Anti-neutrophil extracellular trap antibody in a patient with relapse of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis a case report - 1397/04/19
41 Unusual cause of infant pancytopenia: granulomatous bone marrow lesion with disseminated histoplasmosis - 1397/04/19
42 Cutaneous Diphtheria - 1397/04/19
43 Genome-Based Analysis of Enterococcus faecium Bacteremia Associated with Recurrent and Mixed-Strain Infection - 1397/04/19
44 The Hematologist - May - June 2018 - 1397/04/19
45 IFCC eNews - May 2018 - 1397/04/19
46 IFCC eNews - April 2018 - 1397/04/02
47 MLO - Medical Laboratory Observer - May 2018 - 1397/04/02
48 Development of Envelope Protein Antigens To Serologically Differentiate Zika Virus Infection from Dengue Virus Infection - 1397/04/02
49 Comparison between Sigma metrics in four accredited Egyptian medical laboratories in some biochemical tests: an initiative towards sigma calculation harmonization - 1397/03/29
50 Analytical Sigma metrics: A review of Six Sigma implementation tools for medical laboratories - 1397/03/29
51 Special issue on Six Sigma metrics - experiences and recommendations - 1397/03/29
52 Expected long-term defect rate of analytical performance in the medical laboratory: Assured Sigma versus observed Sigma - 1397/03/29
53 Appendiceal Pinworms - 1397/03/27
54 Unwinding the path from anemia to stroke - 1397/03/27
55 Gene therapy with adeno-associated virus vector 5–human factor IX in adults with hemophilia B - 1397/03/08
56 Ulnar-Artery Mycotic Aneurysm - 1397/03/07
57 IgM Augments Complement Bactericidal Activity with Serum from a Patient with a Novel CD79a Mutation - 1397/03/07
58 Community-Acquired Pneumonia in Children: the Challenges of Microbiological Diagnosis - 1397/02/27
59 Red cell exchange transfusions lower cerebral blood flow and oxygen extraction fraction in pediatric sickle cell anemia - 1397/02/27
60 Lithium-Induced Nephropathy - 1397/02/26
61 Disseminated Histoplasma capsulatum in a Patient with Newly Diagnosed HIV Infection/AIDS - 1397/02/24
62 Differential diagnosis of myelodysplastic syndrome anemia associated with copper deficiency - 1397/02/24
63 Hemophilia gene therapy is effective and safe - 1397/02/23
64 Xanthogranulomatous Pyelonephritis - 1397/02/23
65 Zoonotic Transfer of Clostridium difficile Harboring Antimicrobial Resistance between Farm Animals and Humans - 1397/02/17
66 “Dar”-ing to target CD38 in T-ALL - 1397/02/17
67 Rhinofacial Entomophthoromycosis - 1397/02/17
68 Drug-Resistant Miliary Tuberculosis in a Child - 1397/02/17
69 IFCC eNews - March 2018 - 1397/02/10
70 The Hematologist - March - April 2018 - 1397/02/10
71 MLO - Medical Laboratory Observer - April 2018 - 1397/02/10
72 Comparison of Four Serological Methods and Two Reverse Transcription-PCR Assays for Diagnosis and Surveillance of Zika Virus Infection - 1397/02/10
73 Immunodeficiency in Bloom’s Syndrome - 1397/02/10
74 Herpetic Whitlow - 1397/02/10
75 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2018 - 1397/01/20
76 Prescribing Immunoglobulin Replacement Therapy for Patients with Non-classical and Secondary Antibody Deficiency: an Analysis of the Practice of Clinical Immunologists in the UK and Republic of Ireland - 1397/01/20
77 Targeting anticoagulant protein S to improve hemostasis in hemophilia - 1397/01/20
78 Electrocardiographic Changes in Hypothermia - 1397/01/20
79 IFCC eNews - February 2018 - 1397/01/06
80 Genotyping Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis from Primary Sputum and Decontaminated Sediment with an Integrated Microfluidic Amplification Microarray Test - 1397/01/06
81 An anaplastic T-cell lymphoma mimicking classical Hodgkin lymphoma - 1397/01/05
82 Urothelial Carcinoma - 1397/01/05
83 Calcified Spleen and Gallstones - 1396/12/23
84 Rib Fracture Associated with Bordetella pertussis Infection - 1396/12/23
85 Cowpox Virus Infection - 1396/12/23
86 Iris Abscess - 1396/12/23
87 Novel use Of Hydroxyurea in an African Region with Malaria (NOHARM): a trial for children with sickle cell anemia - 1396/12/15
88 Correlation of Treponemal Immunoassay Signal Strength Values with Reactivity of Confirmatory Treponemal Testing - 1396/12/15
89 The Hematologist - January - February 2018 - 1396/12/09
90 Ability To Serologically Confirm Recent Zika Virus Infection in Areas with Varying Past Incidence of Dengue Virus Infection in the United States and U.S. Territories in 2016 - 1396/12/09
91 Talaromyces marneffei Infection - 1396/12/09
92 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2018 - 1396/11/23
93 Total Laboratory Automation and Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry Improve Turnaround Times in the Clinical Microbiology Laboratory: a Retrospective Analysis - 1396/11/23
94 Ixazomib significantly prolongs progression-free survival in high-risk relapsed/refractory myeloma patients - 1396/11/17
95 Evaluation of the Clinical Performance of the HPV-Risk Assay Using the VALGENT-3 Panel - 1396/11/17
96 Role of the Fibrinogen Degradation Products and D-Dimer in the Differential Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis and Community-Acquired Pneumonia - 1396/11/17
97 MLO - Medical Laboratory Observer - January 2018 - 1396/11/08
98 French Prospective Clinical Evaluation of the Aptima Mycoplasma genitalium CEIVD Assay and Macrolide Resistance Detection Using Three Distinct Assays - 1396/11/08
99 Circulating hypergranular neoplastic cells: not always leukemic promyelocytes - 1396/11/08
100 Variable Sensitivity in Molecular Detection of Zika Virus in European Expert Laboratories: External Quality Assessment, November 2016 - 1396/11/08
101 Clinical Utility of Ordered Pathology Blood Smear Reviews - an Overused Resource? - 1396/11/08
102 Acquired “pyro”-poikilocytosis - 1396/11/04
103 High-Stringency Evaluation of the Automated BD Phoenix CPO Detect and Rapidec Carba NP Tests for Detection and Classification of Carbapenemases - 1396/11/04
104 Association between EZH2 Genetic Variants and Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Han Population - 1396/11/04
105 Cytoprotective activated protein C averts Nlrp3 inflammasome–induced ischemia-reperfusion injury via mTORC1 inhibition - 1396/10/26
106 lytA Quantitative PCR on Sputum and Nasopharyngeal Swab Samples for Detection of Pneumococcal Pneumonia among the Elderly - 1396/10/26
107 Fibulin-5 is Down-Regulated in Colorectal Cancer and Correlated with Clinicopathologic Characteristics - 1396/10/26
108 Melanoma Metastatic to the Duodenum - 1396/10/10
109 Implementation of a Clinical Decision Support Tool for Stool Cultures and Parasitological Studies in Hospitalized Patients - 1396/10/10
110 Comparison of Different Phenotypic Approaches To Screen and Detect mecC-Harboring Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus - 1396/10/07
111 The Relationship between Trypsin/Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in Serum and Acute Pancreatitis (AP) - 1396/10/07
112 The Hematologist - November - December 2017 - 1396/10/06
113 IFCC eNews - November - December 2017 - 1396/10/06
114 Ecthyma Gangrenosum - 1396/10/06
115 MLO - Medical Laboratory Observer - December 2017 - 1396/10/03
116 Strawberry Gingivitis in Granulomatosis with Polyangiitis - 1396/10/03
117 Molluscum Contagiosum in a Patient with Atopic Dermatitis - 1396/09/25
118 Cloning, Assembly, and Modification of the Primary Human Cytomegalovirus Isolate Toledo by Yeast-Based Transformation-Associated Recombination - 1396/09/25
119 structural characterization of clostridium sordellii spores of diverse human, Animal, and, Environmental origin and comparison to clostridium difficile spores - 1396/09/13
120 circulating B cells in type 1 diabetics exhibit fewer maturation- associated phenotypes - 1396/09/13
121 Performance of rapid diagnostic tests for the detection of anti-HBs in various patient populations - 1396/09/13
122 HIV Infection Manifesting as Proximal White Onychomycosis - 1396/09/08
123 Effects of Homocysteine on white matter diffusion parameters in Alzheimers disease - 1396/09/08
124 Hepatitis B virus reactivation after heart transplant Incidence and Clinical impact - 1396/09/08
125 Antidesmoglein 1 and 3 antibodies in healthy subjects of a population in the peruvian high amazon - 1396/09/08
126 Identification of VP535 P.D620N mutation- related Parkinsons disease in a Taiwanese family with successful bilateral subthalamic nucleus deep brain stimulation a case report and literture review - 1396/09/05
127 Synthetic Circulating Cell-free DNA as Quality Control Materials for Somatic Mutation Detection in Liquid Biopsy for Cancer - 1396/09/05
128 When Insulin Therapy Fails The Impact of SGLT2 Inhibitors in Patients with Type 2 Diabetes - 1396/08/30
129 Super- infections and relapses occur in chronic norovirus infections - 1396/08/30
130 Red cell fragments can mask severe thrombocytopenia - 1396/08/30
131 Multicenter Comparison of the new Cobas 6800 system with cobas Ampliprep-Cobas Taq Man and Abbott Real Time for the quantification of HIV- HBV and HCV viral load - 1396/08/17
132 Cancer-associated Pathways and biomarkers of Venous thrombosis - 1396/08/17
133 Planning Risk- Based SQC Schedules for Bracketed Operation of Continuous Production Analyzers - 1396/08/14
134 Angiostrongylus Cantonensis Eosinophilic Meningitis in a Returned Traveler - 1396/08/13
135 MOR engineering of antibodies in ALL - 1396/08/13
136 outcomes of congenital cytomegalovirus disease following maternal primary and non-primary infection - 1396/08/08
137 PKC as a promising therapeutic target for TNFα- induced inflammatory disorders in chronic cutaneous wounds - 1396/08/08
138 STI Mulation of signaling in neutrophils - 1396/08/08
139 IFCC eNews - September - October 2017 - 1396/08/06
140 BK Virus replication in renal transplant recipients: Analysis of potential risk factors may contribute in reactivation - 1396/08/01
141 Comparative Metabolomic of Mycoplasma bovis and Mycoplasma gallisepticum Reveals Fundamental Differences in Active Metabolic Pathways and Suggests Novel Gene Annotations - 1396/08/01
142 MLO - Medical Laboratory Observer - October 2017 - 1396/07/27
143 The Promises and Challenges of using gene mutations for patient stratification in follicular lymphoma - 1396/07/27
144 Effect of Vaccine-Elicited Antibodies on Colonization of Neisseria meningitidis Serogroup B and C Strains in a Human Bronchial Epithelial Cell Culture Model - 1396/07/23
145 Bilirubin inclusions inneonatal neutrophils - 1396/07/18
146 Hof in Pronormoblasts: Pure erythroid leukemia mimicking plasma cell myeloma - 1396/07/18
147 Eosinophilic Bronchitis - 1396/07/15
148 Digenic DUOX1 and DUOX2 Mutations in Cases With Congenital Hypothyroidism - 1396/07/15
149 Sweet's Syndrome in a Patient with Rheumatoid Arthritis - 1396/07/12
150 Eczema Herpeticum - 1396/07/10
151 Thyroid Function and Premature Delivery in TPO Antibody-Negative Women: The Added Value of hCG - 1396/07/10
152 Acute Ocular Graft-Versus-Host Disease - 1396/07/01
153 Venous Congestion In Ischemic Bowel - 1396/07/01
154 Evaluation of Euroimmun Anti-Zika Virus IgM and IgG Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Zika Virus Serologic Testing - 1396/06/26
155 Selecting a Risk-Based SQC Procedure for a HbA1c Total QC Plan - 1396/06/26
156 The Hematologist - September - October 2017 - 1396/06/25
157 Multicenter Clinical Evaluation of the Luminex Aries Flu A/B & RSV Assay for Pediatric and Adult Respiratory Tract Specimens - 1396/06/25
158 MLO - Medical Laboratory Observer - September 2017 - 1396/06/20
159 Involvement of the Toll-like Receptor/Nitric oxide signaling pathway in the pathogenesis of cervical cancer caused by High-Risk Human papillomavirus Infection - 1396/06/20
160 Autologous and Nonautologous Blood Transfusion in patients with Ruptured Ectopic Pregnancy and Severe blood Loss - 1396/06/12
161 Exploratory study on the impact of switching to nilotinib in 18 patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase with suboptimal response to imatinib - 1396/06/12
162 The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system - 1396/06/09
163 Male Partners of Infertile Couples with Seminal Infections of Human Papillomavirus Have Impaired Fertility Parameters - 1396/06/09
164 Triple-hit blastoid mantle cell lymphoma presenting like acute leukemia- 1396/06/06
165 Fructose replacement of glucose or sucrose in food or beverages lowers postprandial glucose and insulin without raising triglycerides - 1396/06/06
166 Planning Risk- Based Statistical Quality Control Strategies - 1396/06/04
167 How I treat autoimmune hemolytic anemia- 1396/05/31
168 Increased Red Blood Cell Volume Distribution Width: Important Clinical Implications in Predicting Gastric Diseases- 1396/05/31
169 Evaluation of Malondialdehyde Low- Density Lipoprotein Startified by Low- Density Lipoprotein Cholesterol - 1396/05/30
170 MLO - Medical Laboratory Observer - August 2017 - 1396/05/28
171 Intravascular large cell lymphoma of NK/T -cell Type ,EBV positive - 1396/05/28
172 Xanthomas in familial Hypercholesterolemia - 1396/05/25
173 IFCC eNews - July- August 2017 - 1396/05/23
174 Evaluation of 3 Hemogolobin A1c Point of Care Instruments - 1396/05/23
175 The Hematologist - July - August 2017 - 1396/05/17
176 Homocysteine Metabolism and Hematological Parameters in Early Stage of Phenytoin Treated Epileptic Children - 1396/05/17
177 Cholelithiasis - 1396/05/15
178 MLO - Medical Laboratory Observer - july 2017 - 1396/05/10
179 Achenbach's Syndrome - 1396/05/10
180 Mobile Aortic Thrombi - 1396/05/07
181 IFCC eNews - May - June 2017 - 1396/05/07
182 Severe Plantar Warts in an Immunocompromised Patient - 1396/04/31
183 MLO - Medical Laboratory Observer - june 2017 - 1396/04/31
184 Perirenal Extramedullary Hematopoiesis - 1396/04/17
185 Management of Septic Shock - 1396/04/03
186 Auer Rods - 1396/03/27
187 IFCC Annual Report 2016 - 1396/03/10
188 MLO - Medical Laboratory Observer - May 2017 - 1395/03/02
189 Zika Virus _ A Full Field and Looking for the Closers - 1396/03/02
190 MLO - Medical Laboratory Observer - April 2017 - 1395/02/30
191 Melanoma of the Foot - 1396/02/30
192 The Hematologist - May - June 2017 - 1396/02/23
193 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1396/02/23
194 Yellow Fever _ Once Again on the Radar Screen in the Americas - 1396/02/18
195 Tumbu Fly Larvae - 1396/02/18
196 eJIFCC - February 2017 - 1396/02/13
197 Candida Esophagitis - 1396/02/13
198 Sickle Cell Disease _ A History of Progress and Peril - 1396/02/11
199 Plasmacytomas and Plasma - Cell Leukemia - 1396/02/11
200 IFCC eNews - March - April 2017 - 1396/01/27
201 APFCB News 2016 - Issue 2 - 1396/01/20
202 Cholesteryl Ester Crystals in Lisosomal Acid Lipase Deficiency - 1395/12/24
203 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1395/12/24
204 One Step Closer to an Ebola Virus Vaccine - 1395/12/23
205 Congenital Rubella - 1395/12/23
206 Treatment or Monitoring for Early Prostate Cancer - 1395/12/23
207 IFCC eNews - January - February 2017 - 1395/12/18
208 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2017 - 1395/12/17
209 The Hematologist - March - April 2017 - 1395/12/16
210 The Hematologist - January - February 2017 - 1395/12/16
211 Insulin, Insulin Antibodies and Insulin Autoantibodies - 1395/12/04
212 The Value of the Chromogenic Activity Assay in Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Hemophilia - 1395/12/03
213 Persistence of Zika Virus in Body Fluids _ Preliminary Report - 1395/12/01
214 Gut Microbiota and Type 2 Diabetes Mellitus - 1395/11/26
215 Bone Density Loss is Associated with Blood Cell Counts - 1395/11/25
216 Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas - 1395/11/25
217 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2017 - 1395/11/24
218 Calcific Pancreatitis Associated with Alcohol Use - 1395/11/18
219 Taenia Solium - 1395/11/10
220 Clarifying Stem Cell Therapy`s Benefits and Risks - 1395/11/05
221 Transmission of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in South Africa - 1395/11/02
222 The Growing Impact of Cardiac Biomarkers in Clinical Chemistry - 1395/10/30
223 A Blood Test for Early Detection of Lung Cancer - 1395/10/29
224 African Trypanosomiasis - 1395/10/28
225 Fish Oil Supplmentation in Pregnancy - 1395/10/27
226 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2017- 1395/10/26
227 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2016 - 1395/10/26
228 IFCC eNews - November-December 2016 - 1395/10/25
229 Cutaneous Lupus- The Pimple That Never Went Away - 1395/10/23
230 The Hematologist-November-December 2016 - 1395/10/23
231 Anti Phospholipid Syndrome 1395/10/15
232 Triglyceride Levels and Fracture Risk in Midlife Women: Study of Women`s Health Across the Nation (SWAN) 1395/09/15
233 Nucleic acid extraction from formalin-fixed paraffin-embedded cancer cell line samples: a trade off between quantity and quality 1395/09/11
234 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum 1395/09/11
235 The use of dried blood spot sampling for the measurement of HbA1c: a cross-sectional study 1395/09/09
236 Drop-to- Drop Variation in the Cellular Components of Fingerprick Blood 1395/09/09
237 Association Between Serum Thyropin Levels and Mortality Among Euthyroid Adults in the United States 1395/08/27
238 Evaluation of diabetic marker HbA1c and anemia in the context of kidney disease 1395/08/13
239 Standardization and implementation of lab policies ensure hemostasis sample quality - 1395/08/12
240 PCR then and now - 1395/08/12
241 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2016 - 1395/08/11
242 APFCB News 2016 - Issue 1 - 1395/08/02
243 IFCC eNews - September-October2016 - 1395/08/02
244 A Model Study of In Silico Proficiency Testing for Clinical Next-Generation Sequencing - 1395/07/24
245 Tools for Examining the Medical Exome - 1395/07/24
246 Lymphangitis on the Abdomen - 1395/07/24
247 Management of infection by the Zika virus - REVIEW - 1395/07/17
248 Worms in the Eye - 1395/07/17
249 Critical Factors in Laboratory Automation Selection Process - 1395/07/17
250 Physician Satisfaction With Clinical Laboratory Services - 1395/07/11
251 Blood and Bone Marrow Evaluation for Eosinophilia - 1395/07/11
252 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2016 - 1395/07/07
253 Planning and Designing a Hospital Transfusion Service - 1395/07/07
254 Laboratory EQUIPMENT – September 2016 - 1395/07/03
255 In Vitro Exflagellation of Plasmodium vivax - 1395/07/03
256 IFCC eNews - July-August 2016 - 1395/06/29
257 Urinary Tract Tuberculosis - 1395/06/29
258 Progress in Digital Pathology - 1395/06/24
259 Kerion - A Boggy Lump - 1395/06/24
260 Pipetting Guidlines - Through History - 1395/06/20
261 MDx & SEPSIS -1395/06/20
262 The Hematologist - September-October 2016 - 1395/06/19
263 Sepsis Awareness - 1395/06/13
264 Emerging Methodology - A game-changer in the always-urgent detection of sepsis - 1395/06/13
265 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2016 - 1395/06/08
266 1ˢᵗ World Sepsis Congress 2016 - 1395/06/04
267 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
268 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
269 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
270 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
271 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
272 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
273 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
274 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
275 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
276 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
277 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
278 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
279 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
280 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
281 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
282 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
283 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
284 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
285 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
286 Who Performs the Test - 1395/04/28
287 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
288 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
289 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
290 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
291 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
292 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
293 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
294 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
295 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
296 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
297 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
298 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
299 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
300 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
301 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
302 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
303 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
304 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
305 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
306 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
307 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
308 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
309 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
310 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
311 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
312 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
313 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
314 The Prostate Health Index - 1395/03/19
315 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
316 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
317 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
318 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
319 Vitamin D Levels - 1395/03/12
320 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
321 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
322 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
323 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
324 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
325 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
326 Work Area Managers - 1395/03/01
327 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
328 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
329 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
330 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
331 The Zika Challenge - 1395/02/25
332 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
333 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
334 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
335 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
336 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
337 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
338 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
339 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
340 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
341 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
342 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
343 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
344 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
345 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
346 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
347 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
348 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
349 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
350 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
351 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
352 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
353 Scabies - 1395/01/09
354 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
355 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
356 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
357 Tinea Versicolor - 1394/12/22
358 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
359 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
360 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
361 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
362 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
363 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
364 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
365 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
366 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
367 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
368 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
369 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
370 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
371 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
372 MDx & Transfusions - 1394/11/21
373 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
374 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
375 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
376 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
377 Katayama Fever - 1394/11/18
378 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
379 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
380 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
381 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
382 Test Cancellation - 1394/11/10
383 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
384 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
385 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
386 Zika virus - 1394/11/05
387 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
388 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
389 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
390 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
391 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
392 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
393 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
394 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
395 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
396 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
397 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
398 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
399 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
400 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
401 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
402 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
403 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
404 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
405 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
406 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
407 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
408 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
409 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
410 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
411 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
412 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
413 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
414 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
415 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
416 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
417 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
418 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
419 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
420 Scrub Typhus - 1394/09/28
421 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
422 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
423 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
424 Thyroid Nodules - 1394/09/23
425 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
426 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
427 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
428 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
429 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
430 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
431 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
432 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
433 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
434 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
435 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
436 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
437 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
438 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
439 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
440 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
441 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
442 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
443 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
444 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
445 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
446 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
447 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
448 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
449 RBC Genotyping - 1394/08/20
450 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
451 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
452 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
453 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
454 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
455 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
456 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
457 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
458 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
459 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
460 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
461 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
462 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
463 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
464 TROPONIN - 1394/07/29
465 MDx & COAG - 1394/07/29
466 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
467 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
468 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
469 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
470 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
471 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
472 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
473 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
474 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
475 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
476 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
477 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
478 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
479 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
480 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
481 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
482 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
483 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
484 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
485 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
486 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
487 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
488 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
489 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
490 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
491 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
492 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
493 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
494 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
495 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
496 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
497 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
498 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
499 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
500 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
501 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
502 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
503 Test Order Optimization - 1394/06/16
504 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
505 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
506 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
507 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
508 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
509 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
510 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
511 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
512 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
513 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
514 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
515 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
516 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
517 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
518 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
519 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
520 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
521 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
522 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
523 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
524 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
525 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
526 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
527 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
528 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
529 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
530 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
531 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
532 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
533 MOBILE LABS - 1394/05/14
534 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
535 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
536 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
537 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
538 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
539 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
540 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
541 Strawberry Tongue - 1394/05/10
542 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
543 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
544 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
545 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
546 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
547 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
548 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
549 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
550 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
551 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
552 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
553 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
554 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
555 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
556 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
557 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
558 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
559 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
560 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
561 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
562 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
563 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
564 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
565 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
566 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
567 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
568 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
569 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
570 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
571 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
572 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
573 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
574 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
575 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
576 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
577 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
578 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
579 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
580 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
581 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
582 Rhinoscleroma - 1394/04/01
583 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
584 MANAGING RISK - 1394/03/27
585 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
586 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
587 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
588 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
589 TODAY’S POCT - 1394/03/23
590 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
591 Enlarged Pinna - 1394/03/23
592 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
593 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
594 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
595 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
596 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
597 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
598 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
599 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
600 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
601 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
602 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
603 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
604 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
605 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
606 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
607 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
608 Disseminated Zoster - 1394/03/04
609 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
610 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
611 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
612 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
613 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
614 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
615 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
616 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
617 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
618 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
619 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
620 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
621 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
622 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
623 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
624 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
625 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
626 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
627 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
628 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
629 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
630 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
631 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
632 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
633 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
634 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
635 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
636 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
637 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
638 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
639 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
640 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
641 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
642 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
643 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
644 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
645 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
646 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
647 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
648 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
649 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
650 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
651 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
652 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
653 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
654 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
655 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
656 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
657 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
658 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
659 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
660 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
661 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
662 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
663 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
664 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
665 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
666 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
667 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
668 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
669 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
670 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
671 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
672 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
673 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
674 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
675 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
676 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
677 The Lab and the Literature - 1393/12/06
678 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
679 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
680 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
681 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
682 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
683 Myxedema - 1393/12/02
684 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
685 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
686 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
687 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
688 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
689 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
690 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
691 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
692 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
693 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
694 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
695 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
696 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
697 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
698 An Unusual Tophus - 1393/11/11
699 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
700 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
701 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
702 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
703 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
704 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
705 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
706 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
707 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
708 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
709 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
710 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
711 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
712 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
713 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
714 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
715 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
716 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
717 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
718 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
719 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
720 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
721 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
722 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
723 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
724 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
725 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
726 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
727 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
728 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
729 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
730 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
731 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
732 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
733 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
734 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
735 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
736 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
737 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
738 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
739 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
740 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
741 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
742 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
743 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
744 The α-Thalassemias - 1393/08/25
745 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
746 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
747 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
748 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
749 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
750 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
751 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
752 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
753 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
754 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
755 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
756 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
757 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
758 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
759 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
760 Acute Neck Infection - 1393/07/26
761 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
762 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
763 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
764 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
765 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
766 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
767 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
768 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
769 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
770 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
771 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
772 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
773 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
774 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
775 Microbiology Automation - 1393/06/19
776 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
777 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
778 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
779 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
780 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
781 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
782 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
783 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
784 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
785 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
786 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
787 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
788 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
789 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
790 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
791 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
792 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
793 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
794 EBOLA - 1393/05/11
795 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
796 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
797 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
798 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
799 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
800 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
801 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
802 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
803 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
804 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
805 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
806 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
807 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
808 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
809 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
810 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
811 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
812 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
813 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
814 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
815 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
816 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
817 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
818 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
819 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
820 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
821 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
822 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
823 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
824 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
825 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
826 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
827 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
828 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
829 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
830 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
831 WATER - 1393/02/20
832 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
833 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
834 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
835 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
836 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
837 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
838 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
839 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
840 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
841 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
842 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
843 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
844 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
845 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
846 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
847 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
848 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
849 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
850 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
851 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
852 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
853 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
854 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
855 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
856 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
857 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
858 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
859 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
860 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
861 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
862 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
863 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
864 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
865 Value of Automated ESR - 1392/11/09
866 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
867 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
868 Rotavirus - 1392/11/02
869 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
870 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
871 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
872 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
873 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
874 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
875 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
876 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
877 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
878 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
879 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
880 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
881 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
882 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
883 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
884 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
885 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
886 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
887 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
888 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
889 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
890 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
891 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
892 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
893 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
894 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
895 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
896 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
897 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
898 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
899 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
900 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
901 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
902 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
903 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
904 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
905 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
906 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
907 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
908 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
909 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
910 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
911 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
912 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
913 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
914 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
915 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
916 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
917 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
918 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
919 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
920 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
921 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
922 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
923 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
924 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
925 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
926 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
927 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
928 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
929 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
930 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
931 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
932 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
933 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
934 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
935 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
936 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
937 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
938 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
939 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
940 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
941 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
942 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
943 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
944 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
945 Herpes Zoster - 1392/04/29
946 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
947 Automation in Cytology - 1392/04/24
948 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
949 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
950 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
951 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
952 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
953 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
954 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
955 IgA Nephropathy - 1392/04/05
956 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
957 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
958 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
959 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
960 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
961 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
962 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
963 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
964 Hypomagnesemia - 1392/03/06
965 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
966 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
967 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
968 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
969 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
970 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
971 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
972 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
973 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
974 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
975 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
976 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
977 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
978 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
979 Infective Endocarditis - 1392/01/24
980 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
981 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
982 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
983 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
984 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
985 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
986 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
987 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
988 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
989 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
990 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
991 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
992 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
993 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
994 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
995 Tuberculosis - 1391/12/07
996 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
997 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
998 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
999 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
1000 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
1001 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
1002 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
1003 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
1004 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
1005 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
1006 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
1007 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
1008 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
1009 Blood Sample Processing - 1391/11/02
1010 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
1011 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
1012 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
1013 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
1014 Disease Eradication - 1391/10/18
1015 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
1016 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
1017 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
1018 Celiac Disease - 1391/10/10
1019 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
1020 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
1021 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
1022 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
1023 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
1024 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
1025 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
1026 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
1027 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
1028 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
1029 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
1030 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
1031 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
1032 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
1033 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
1034 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
1035 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
1036 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
1037 Hand Eczema - 1391/08/25
1038 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
1039 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
1040 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
1041 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
1042 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
1043 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
1044 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
1045 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
1046 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
1047 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
1048 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
1049 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
1050 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
1051 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
1052 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
1053 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
1054 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
1055 Hepatitis E - 1391/07/12
1056 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
1057 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
1058 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
1059 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
1060 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
1061 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
1062 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
1063 Melioidosis - 1391/06/25
1064 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
1065 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
1066 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
1067 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
1068 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
1069 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
1070 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
1071 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
1072 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
1073 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
1074 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
1075 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
1076 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
1077 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
1078 The Human Side of Errors - 1391/05/11
1079 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
1080 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
1081 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
1082 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
1083 Sample Rejection - 1391/04/31
1084 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
1085 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
1086 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
1087 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
1088 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
1089 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
1090 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
1091 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
1092 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
1093 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
1094 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
1095 Human Babesiosis - 1391/04/03
1096 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
1097 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
1098 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
1099 Scrofuloderma - 1391/03/23
1100 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
1101 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
1102 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
1103 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
1104 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
1105 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
1106 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
1107 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
1108 World health statistics 2012 - 1391/03/01
1109 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
1110 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
1111 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
1112 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
1113 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
1114 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
1115 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
1116 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
1117 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
1118 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
1119 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
1120 Dengue - 1391/01/28
1121 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
1122 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
1123 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
1124 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
1125 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
1126 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
1127 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
1128 Kerion Celsi - 1390/01/08
1129 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
1130 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
1131 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
1132 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
1133 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
1134 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
1135 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
1136 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
1137 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
1138 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
1139 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
1140 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
1141 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
1142 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
1143 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
1144 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
1145 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
1146 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
1147 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
1148 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
1149 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
1150 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
1151 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
1152 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
1153 Tophaceous Gout - 1390/11/01
1154 Procalcitonin - 1390/10/28
1155 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
1156 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
1157 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
1158 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
1159 Madura Foot - 1390/10/17
1160 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
1161 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
1162 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
1163 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
1164 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
1165 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
1166 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
1167 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
1168 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
1169 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
1170 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
1171 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
1172 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
1173 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
1174 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
1175 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
1176 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
1177 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
1178 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
1179 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
1180 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
1181 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
1182 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
1183 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
1184 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
1185 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
1186 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
1187 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
1188 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
1189 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
1190 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
1191 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
1192 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
1193 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
1194 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
1195 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
1196 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
1197 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
1198 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
1199 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
1200 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
1201 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
1202 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
1203 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
1204 The role of allergy in disease - 1390/07/05
1205 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
1206 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
1207 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
1208 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
1209 Gout Nodulosis - 1390/06/27
1210 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
1211 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
1212 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
1213 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
1214 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
1215 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
1216 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
1217 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
1218 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
1219 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
1220 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
1221 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
1222 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
1223 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
1224 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
1225 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
1226 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
1227 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
1228 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
1229 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
1230 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
1231 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
1232 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
1233 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
1234 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
1235 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/10/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت مادر همکار گرامی
سرکار خانم دکتر ناهید نوربخشی حبیب آبادی


اخلال در امر تهیه تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی


برگزاری پانل صنفی در هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت


سمینار آموزش مهارت افزایی سوپروایزر در آزمایشگاه بالینی - کرمان

sopervayzer111

مهارت های زبان انگلیسی برای شرکت در مجامع علمی بین المللی

englisi1111

کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی - 11،12 بهمن ماه

تبریک انجمن های سه گانه به اقای وزیر و تقاضای ملاقات حضوری

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی - 4،5،11،12 بهمن ماه

همایش جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور (تریبون آزاد)

hamayesh azad 1

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهت اخذ یا تمدید پروانه - 27 دی ماه

هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی و یکسان سازی نتایج بر اساس معیارهای جدید ICSH- ء13،14 دی ماه

دوره کاربردی تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه بالینی - 22،23،29،30 آذر ماه

فراخوان درخواست همکاری

farakhan davat be hamkari

اولین گردهمایی دانش آموختگان دکترای علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی

کنفرانس مدیریت خطا در آزمایشگاه بالینی ویژه آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی

سومین فراخوان کمیته پژوهش

sevomin farakhan komote pazhohesh

اولویت های پژوهشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

دوره های آموزشی انجمن در پاییز و زمستان

دوره های آموزشی انجمن در سال 1397

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک