کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (1266)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 Concurrent diagnosis of classical Hodgkin lymphoma and Langerhans cell histiocytosis - 1398/02/30
2 Impact of Early Antiretroviral Therapy on Detection of Cell- Associated HIV-1 Nucleic Acid in Blood by the Roche Cobas TaqMan Test - 1398/02/30
3 To treat or not to treat, that is the NLPHL question - 1398/02/30
4 Effect of Anti-CD4 Antibody UB-421 on HIV-1 Rebound after Treatment Interruption - 1398/02/18
5 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - 1398/02/18
6 The Brief Case Postinfectious Glomerulonephritis as an Unexpected Sequela of Drinking Raw Milk - 1398/02/11
7 Disseminated Histoplasmosis - 1398/02/11
8 A patient focused relationship for specialists in laboratory medicine - 1398/02/07
9 Lactic acidosis: an update - 1398/02/07
10 Laboratory testing requirements for diagnosis and follow-up of multiple myeloma and related plasma cell dyscrasias - 1398/02/07
11 IFCC eNews - April 2019 - 1398/01/22
12 Evaluation of the Performance of the Cobas CT/NG Test for Use on the Cobas 6800/8800 Systems for Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in Male and Female Urogenital Samples - 1398/01/22
13 Biphenotypic plasma cell myeloma - 1398/01/22
14 The Hematologist - March - April 2019 - 1398/01/08
15 IFCC eNews - March 2019 - 1398/01/08
16 More than a fusion gene: the RUNX1-RUNX1T1 AML - 1398/01/08
17 Nuclear protrusion in dysplastic micromegakaryocytes - 1397/12/26
18 Pituitary Hyperplasia from Primary Hypothyroidism - 1397/12/26
19 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2019 - 1397/12/26
20 IFCC eNews - January February 2019 - 1397/12/26
21 Lamotrigine-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis - 1397/12/22
22 Cutaneous Malakoplakia - 1397/12/19
23 Targeting CD20 takes the backseat in CLL - 1397/12/19
24 MLO - Medical Laboratory Observer -February 2019 - 1397/12/12
25 The Brief Case: Klebsiella variicola—Identifying the Misidentified - 1397/11/24
26 Erythrodermic Psoriasis and HIV Infection Case Report - 1397/11/23
27 Validation and Implementation of a Diagnostic Algorithm for DNA Detection of Bordetella pertussis, B. parapertussis, and B. holmesii in a Pediatric Referral Hospital in Barcelona, Spain - 1397/11/15
28 Candida Endocarditis after TAVR Case Report - 1397/11/13
29 Visceral Leishmaniasis Case Report - 1397/11/07
30 The Hematologist - January - February 2019 - 1397/11/03
31 MLO - Medical Laboratory Observer - January 2019 - 1397/11/03
32 MLO - Medical Laboratory Observer - December 2018 - 1397/10/11
33 IFCC eNews - December 2018 - 1397/10/11
34 The Hematologist - November - December 2018 - 1397/09/07
35 IFCC eNews - November 2018 - 1397/09/07
36 MLO - Medical Laboratory Observer - November 2018 - 1397/09/06
37 IFCC eNews - October 2018 - 1397/09/06
38 Tuberculous Peritonitis - 1397/08/28
39 Congenital Cytomegalovirus Infection - 1397/08/27
40 IFCC eNews - September 2018 - 1397/07/11
41 The Hematologist - September - October 2018 - 1397/07/10
42 Koilonychia in Iron-Deficiency Anemia - 1397/07/10
43 Cryptococcus neoformans Meningoencephalitis - 1397/07/10
44 MLO - Medical Laboratory Observer - October 2018 - 1397/07/10
45 MLO - Medical Laboratory Observer - September 2018 - 1397/07/10
46 MLO - Medical Laboratory Observer - August 2018 - 1397/07/10
47 Rasburicase-induced hemolytic anemia in previously undiagnosed G6PD deficiency - 1397/07/03
48 Morphology and flow cytometry of atypical basophils - 1397/07/03
49 Atypical basophilia - 1397/07/03
50 Extracellular galectins as controllers of cytokines in hematological cancer - 1397/07/03
51 Pemberton’s Sign in a Patient with a Goiter - 1397/07/03
52 Macroglossia in Light-Chain Amyloidosis - 1397/07/02
53 IFCC eNews - July - August 2018 - 1397/06/05
54 The Hematologist - July - August 2018 - 1397/06/05
55 Disseminated Cutaneous Blastomycosis - 1397/06/03
56 Hematuria as a risk factor for progression of chronic kidney disease and death findings from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study - 1397/06/03
57 Myelophthisic marrow involved by breast cancer and acute myeloid leukemia - 1397/06/03
58 C3 glomerulonephritis and thrombotic microangiopathy of renal allograft after pulmonary infection in a male with concomitant two complement factor I gene variations a case report - 1397/05/24
59 Immunoglobulin E—an Innocent Bystander in Host Defense - 1397/05/24
60 Severe acute anemia attributable to concomitant occurrence of AIHA with PRCA induced by parvovirus B19 infection - 1397/05/24
61 MLO - Medical Laboratory Observer - July 2018 - 1397/05/11
62 Rituximab induction therapy for de novo ANCA associated vasculitis in pregnancy a case report - 1397/05/11
63 Acute myeloid leukemia with coexistence of t(9;22) and inv(16) - 1397/05/09
64 Hand, Foot, and Mouth Disease in an Adult - 1397/05/09
65 Disrupting CD147-RAP2 interaction abrogates erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum - 1397/05/09
66 IFCC eNews - June 2018 - 1397/05/02
67 MLO - Medical Laboratory Observer - June 2018 - 1397/04/31
68 Need for Increasing Hepatitis A Virus Vaccination Among Patients Infected With Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus - 1397/04/30
69 Case Report: Thumbprinting in Ischemic Colitis- 1397/04/30
70 Case Report: Colon Cutoff Sign - 1397/04/30
71 Anti-neutrophil extracellular trap antibody in a patient with relapse of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis a case report - 1397/04/19
72 Unusual cause of infant pancytopenia: granulomatous bone marrow lesion with disseminated histoplasmosis - 1397/04/19
73 Cutaneous Diphtheria - 1397/04/19
74 Genome-Based Analysis of Enterococcus faecium Bacteremia Associated with Recurrent and Mixed-Strain Infection - 1397/04/19
75 The Hematologist - May - June 2018 - 1397/04/19
76 IFCC eNews - May 2018 - 1397/04/19
77 IFCC eNews - April 2018 - 1397/04/02
78 MLO - Medical Laboratory Observer - May 2018 - 1397/04/02
79 Development of Envelope Protein Antigens To Serologically Differentiate Zika Virus Infection from Dengue Virus Infection - 1397/04/02
80 Comparison between Sigma metrics in four accredited Egyptian medical laboratories in some biochemical tests: an initiative towards sigma calculation harmonization - 1397/03/29
81 Analytical Sigma metrics: A review of Six Sigma implementation tools for medical laboratories - 1397/03/29
82 Special issue on Six Sigma metrics - experiences and recommendations - 1397/03/29
83 Expected long-term defect rate of analytical performance in the medical laboratory: Assured Sigma versus observed Sigma - 1397/03/29
84 Appendiceal Pinworms - 1397/03/27
85 Unwinding the path from anemia to stroke - 1397/03/27
86 Gene therapy with adeno-associated virus vector 5–human factor IX in adults with hemophilia B - 1397/03/08
87 Ulnar-Artery Mycotic Aneurysm - 1397/03/07
88 IgM Augments Complement Bactericidal Activity with Serum from a Patient with a Novel CD79a Mutation - 1397/03/07
89 Community-Acquired Pneumonia in Children: the Challenges of Microbiological Diagnosis - 1397/02/27
90 Red cell exchange transfusions lower cerebral blood flow and oxygen extraction fraction in pediatric sickle cell anemia - 1397/02/27
91 Lithium-Induced Nephropathy - 1397/02/26
92 Disseminated Histoplasma capsulatum in a Patient with Newly Diagnosed HIV Infection/AIDS - 1397/02/24
93 Differential diagnosis of myelodysplastic syndrome anemia associated with copper deficiency - 1397/02/24
94 Hemophilia gene therapy is effective and safe - 1397/02/23
95 Xanthogranulomatous Pyelonephritis - 1397/02/23
96 Zoonotic Transfer of Clostridium difficile Harboring Antimicrobial Resistance between Farm Animals and Humans - 1397/02/17
97 “Dar”-ing to target CD38 in T-ALL - 1397/02/17
98 Rhinofacial Entomophthoromycosis - 1397/02/17
99 Drug-Resistant Miliary Tuberculosis in a Child - 1397/02/17
100 IFCC eNews - March 2018 - 1397/02/10
101 The Hematologist - March - April 2018 - 1397/02/10
102 MLO - Medical Laboratory Observer - April 2018 - 1397/02/10
103 Comparison of Four Serological Methods and Two Reverse Transcription-PCR Assays for Diagnosis and Surveillance of Zika Virus Infection - 1397/02/10
104 Immunodeficiency in Bloom’s Syndrome - 1397/02/10
105 Herpetic Whitlow - 1397/02/10
106 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2018 - 1397/01/20
107 Prescribing Immunoglobulin Replacement Therapy for Patients with Non-classical and Secondary Antibody Deficiency: an Analysis of the Practice of Clinical Immunologists in the UK and Republic of Ireland - 1397/01/20
108 Targeting anticoagulant protein S to improve hemostasis in hemophilia - 1397/01/20
109 Electrocardiographic Changes in Hypothermia - 1397/01/20
110 IFCC eNews - February 2018 - 1397/01/06
111 Genotyping Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis from Primary Sputum and Decontaminated Sediment with an Integrated Microfluidic Amplification Microarray Test - 1397/01/06
112 An anaplastic T-cell lymphoma mimicking classical Hodgkin lymphoma - 1397/01/05
113 Urothelial Carcinoma - 1397/01/05
114 Calcified Spleen and Gallstones - 1396/12/23
115 Rib Fracture Associated with Bordetella pertussis Infection - 1396/12/23
116 Cowpox Virus Infection - 1396/12/23
117 Iris Abscess - 1396/12/23
118 Novel use Of Hydroxyurea in an African Region with Malaria (NOHARM): a trial for children with sickle cell anemia - 1396/12/15
119 Correlation of Treponemal Immunoassay Signal Strength Values with Reactivity of Confirmatory Treponemal Testing - 1396/12/15
120 The Hematologist - January - February 2018 - 1396/12/09
121 Ability To Serologically Confirm Recent Zika Virus Infection in Areas with Varying Past Incidence of Dengue Virus Infection in the United States and U.S. Territories in 2016 - 1396/12/09
122 Talaromyces marneffei Infection - 1396/12/09
123 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2018 - 1396/11/23
124 Total Laboratory Automation and Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry Improve Turnaround Times in the Clinical Microbiology Laboratory: a Retrospective Analysis - 1396/11/23
125 Ixazomib significantly prolongs progression-free survival in high-risk relapsed/refractory myeloma patients - 1396/11/17
126 Evaluation of the Clinical Performance of the HPV-Risk Assay Using the VALGENT-3 Panel - 1396/11/17
127 Role of the Fibrinogen Degradation Products and D-Dimer in the Differential Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis and Community-Acquired Pneumonia - 1396/11/17
128 MLO - Medical Laboratory Observer - January 2018 - 1396/11/08
129 French Prospective Clinical Evaluation of the Aptima Mycoplasma genitalium CEIVD Assay and Macrolide Resistance Detection Using Three Distinct Assays - 1396/11/08
130 Circulating hypergranular neoplastic cells: not always leukemic promyelocytes - 1396/11/08
131 Variable Sensitivity in Molecular Detection of Zika Virus in European Expert Laboratories: External Quality Assessment, November 2016 - 1396/11/08
132 Clinical Utility of Ordered Pathology Blood Smear Reviews - an Overused Resource? - 1396/11/08
133 Acquired “pyro”-poikilocytosis - 1396/11/04
134 High-Stringency Evaluation of the Automated BD Phoenix CPO Detect and Rapidec Carba NP Tests for Detection and Classification of Carbapenemases - 1396/11/04
135 Association between EZH2 Genetic Variants and Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Han Population - 1396/11/04
136 Cytoprotective activated protein C averts Nlrp3 inflammasome–induced ischemia-reperfusion injury via mTORC1 inhibition - 1396/10/26
137 lytA Quantitative PCR on Sputum and Nasopharyngeal Swab Samples for Detection of Pneumococcal Pneumonia among the Elderly - 1396/10/26
138 Fibulin-5 is Down-Regulated in Colorectal Cancer and Correlated with Clinicopathologic Characteristics - 1396/10/26
139 Melanoma Metastatic to the Duodenum - 1396/10/10
140 Implementation of a Clinical Decision Support Tool for Stool Cultures and Parasitological Studies in Hospitalized Patients - 1396/10/10
141 Comparison of Different Phenotypic Approaches To Screen and Detect mecC-Harboring Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus - 1396/10/07
142 The Relationship between Trypsin/Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) in Serum and Acute Pancreatitis (AP) - 1396/10/07
143 The Hematologist - November - December 2017 - 1396/10/06
144 IFCC eNews - November - December 2017 - 1396/10/06
145 Ecthyma Gangrenosum - 1396/10/06
146 MLO - Medical Laboratory Observer - December 2017 - 1396/10/03
147 Strawberry Gingivitis in Granulomatosis with Polyangiitis - 1396/10/03
148 Molluscum Contagiosum in a Patient with Atopic Dermatitis - 1396/09/25
149 Cloning, Assembly, and Modification of the Primary Human Cytomegalovirus Isolate Toledo by Yeast-Based Transformation-Associated Recombination - 1396/09/25
150 structural characterization of clostridium sordellii spores of diverse human, Animal, and, Environmental origin and comparison to clostridium difficile spores - 1396/09/13
151 circulating B cells in type 1 diabetics exhibit fewer maturation- associated phenotypes - 1396/09/13
152 Performance of rapid diagnostic tests for the detection of anti-HBs in various patient populations - 1396/09/13
153 HIV Infection Manifesting as Proximal White Onychomycosis - 1396/09/08
154 Effects of Homocysteine on white matter diffusion parameters in Alzheimers disease - 1396/09/08
155 Hepatitis B virus reactivation after heart transplant Incidence and Clinical impact - 1396/09/08
156 Antidesmoglein 1 and 3 antibodies in healthy subjects of a population in the peruvian high amazon - 1396/09/08
157 Identification of VP535 P.D620N mutation- related Parkinsons disease in a Taiwanese family with successful bilateral subthalamic nucleus deep brain stimulation a case report and literture review - 1396/09/05
158 Synthetic Circulating Cell-free DNA as Quality Control Materials for Somatic Mutation Detection in Liquid Biopsy for Cancer - 1396/09/05
159 When Insulin Therapy Fails The Impact of SGLT2 Inhibitors in Patients with Type 2 Diabetes - 1396/08/30
160 Super- infections and relapses occur in chronic norovirus infections - 1396/08/30
161 Red cell fragments can mask severe thrombocytopenia - 1396/08/30
162 Multicenter Comparison of the new Cobas 6800 system with cobas Ampliprep-Cobas Taq Man and Abbott Real Time for the quantification of HIV- HBV and HCV viral load - 1396/08/17
163 Cancer-associated Pathways and biomarkers of Venous thrombosis - 1396/08/17
164 Planning Risk- Based SQC Schedules for Bracketed Operation of Continuous Production Analyzers - 1396/08/14
165 Angiostrongylus Cantonensis Eosinophilic Meningitis in a Returned Traveler - 1396/08/13
166 MOR engineering of antibodies in ALL - 1396/08/13
167 outcomes of congenital cytomegalovirus disease following maternal primary and non-primary infection - 1396/08/08
168 PKC as a promising therapeutic target for TNFα- induced inflammatory disorders in chronic cutaneous wounds - 1396/08/08
169 STI Mulation of signaling in neutrophils - 1396/08/08
170 IFCC eNews - September - October 2017 - 1396/08/06
171 BK Virus replication in renal transplant recipients: Analysis of potential risk factors may contribute in reactivation - 1396/08/01
172 Comparative Metabolomic of Mycoplasma bovis and Mycoplasma gallisepticum Reveals Fundamental Differences in Active Metabolic Pathways and Suggests Novel Gene Annotations - 1396/08/01
173 MLO - Medical Laboratory Observer - October 2017 - 1396/07/27
174 The Promises and Challenges of using gene mutations for patient stratification in follicular lymphoma - 1396/07/27
175 Effect of Vaccine-Elicited Antibodies on Colonization of Neisseria meningitidis Serogroup B and C Strains in a Human Bronchial Epithelial Cell Culture Model - 1396/07/23
176 Bilirubin inclusions inneonatal neutrophils - 1396/07/18
177 Hof in Pronormoblasts: Pure erythroid leukemia mimicking plasma cell myeloma - 1396/07/18
178 Eosinophilic Bronchitis - 1396/07/15
179 Digenic DUOX1 and DUOX2 Mutations in Cases With Congenital Hypothyroidism - 1396/07/15
180 Sweet's Syndrome in a Patient with Rheumatoid Arthritis - 1396/07/12
181 Eczema Herpeticum - 1396/07/10
182 Thyroid Function and Premature Delivery in TPO Antibody-Negative Women: The Added Value of hCG - 1396/07/10
183 Acute Ocular Graft-Versus-Host Disease - 1396/07/01
184 Venous Congestion In Ischemic Bowel - 1396/07/01
185 Evaluation of Euroimmun Anti-Zika Virus IgM and IgG Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Zika Virus Serologic Testing - 1396/06/26
186 Selecting a Risk-Based SQC Procedure for a HbA1c Total QC Plan - 1396/06/26
187 The Hematologist - September - October 2017 - 1396/06/25
188 Multicenter Clinical Evaluation of the Luminex Aries Flu A/B & RSV Assay for Pediatric and Adult Respiratory Tract Specimens - 1396/06/25
189 MLO - Medical Laboratory Observer - September 2017 - 1396/06/20
190 Involvement of the Toll-like Receptor/Nitric oxide signaling pathway in the pathogenesis of cervical cancer caused by High-Risk Human papillomavirus Infection - 1396/06/20
191 Autologous and Nonautologous Blood Transfusion in patients with Ruptured Ectopic Pregnancy and Severe blood Loss - 1396/06/12
192 Exploratory study on the impact of switching to nilotinib in 18 patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase with suboptimal response to imatinib - 1396/06/12
193 The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system - 1396/06/09
194 Male Partners of Infertile Couples with Seminal Infections of Human Papillomavirus Have Impaired Fertility Parameters - 1396/06/09
195 Triple-hit blastoid mantle cell lymphoma presenting like acute leukemia- 1396/06/06
196 Fructose replacement of glucose or sucrose in food or beverages lowers postprandial glucose and insulin without raising triglycerides - 1396/06/06
197 Planning Risk- Based Statistical Quality Control Strategies - 1396/06/04
198 How I treat autoimmune hemolytic anemia- 1396/05/31
199 Increased Red Blood Cell Volume Distribution Width: Important Clinical Implications in Predicting Gastric Diseases- 1396/05/31
200 Evaluation of Malondialdehyde Low- Density Lipoprotein Startified by Low- Density Lipoprotein Cholesterol - 1396/05/30
201 MLO - Medical Laboratory Observer - August 2017 - 1396/05/28
202 Intravascular large cell lymphoma of NK/T -cell Type ,EBV positive - 1396/05/28
203 Xanthomas in familial Hypercholesterolemia - 1396/05/25
204 IFCC eNews - July- August 2017 - 1396/05/23
205 Evaluation of 3 Hemogolobin A1c Point of Care Instruments - 1396/05/23
206 The Hematologist - July - August 2017 - 1396/05/17
207 Homocysteine Metabolism and Hematological Parameters in Early Stage of Phenytoin Treated Epileptic Children - 1396/05/17
208 Cholelithiasis - 1396/05/15
209 MLO - Medical Laboratory Observer - july 2017 - 1396/05/10
210 Achenbach's Syndrome - 1396/05/10
211 Mobile Aortic Thrombi - 1396/05/07
212 IFCC eNews - May - June 2017 - 1396/05/07
213 Severe Plantar Warts in an Immunocompromised Patient - 1396/04/31
214 MLO - Medical Laboratory Observer - june 2017 - 1396/04/31
215 Perirenal Extramedullary Hematopoiesis - 1396/04/17
216 Management of Septic Shock - 1396/04/03
217 Auer Rods - 1396/03/27
218 IFCC Annual Report 2016 - 1396/03/10
219 MLO - Medical Laboratory Observer - May 2017 - 1395/03/02
220 Zika Virus _ A Full Field and Looking for the Closers - 1396/03/02
221 MLO - Medical Laboratory Observer - April 2017 - 1395/02/30
222 Melanoma of the Foot - 1396/02/30
223 The Hematologist - May - June 2017 - 1396/02/23
224 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1396/02/23
225 Yellow Fever _ Once Again on the Radar Screen in the Americas - 1396/02/18
226 Tumbu Fly Larvae - 1396/02/18
227 eJIFCC - February 2017 - 1396/02/13
228 Candida Esophagitis - 1396/02/13
229 Sickle Cell Disease _ A History of Progress and Peril - 1396/02/11
230 Plasmacytomas and Plasma - Cell Leukemia - 1396/02/11
231 IFCC eNews - March - April 2017 - 1396/01/27
232 APFCB News 2016 - Issue 2 - 1396/01/20
233 Cholesteryl Ester Crystals in Lisosomal Acid Lipase Deficiency - 1395/12/24
234 Grouped Pustules on an Erythematous Base - 1395/12/24
235 One Step Closer to an Ebola Virus Vaccine - 1395/12/23
236 Congenital Rubella - 1395/12/23
237 Treatment or Monitoring for Early Prostate Cancer - 1395/12/23
238 IFCC eNews - January - February 2017 - 1395/12/18
239 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2017 - 1395/12/17
240 The Hematologist - March - April 2017 - 1395/12/16
241 The Hematologist - January - February 2017 - 1395/12/16
242 Insulin, Insulin Antibodies and Insulin Autoantibodies - 1395/12/04
243 The Value of the Chromogenic Activity Assay in Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Hemophilia - 1395/12/03
244 Persistence of Zika Virus in Body Fluids _ Preliminary Report - 1395/12/01
245 Gut Microbiota and Type 2 Diabetes Mellitus - 1395/11/26
246 Bone Density Loss is Associated with Blood Cell Counts - 1395/11/25
247 Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas - 1395/11/25
248 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2017 - 1395/11/24
249 Calcific Pancreatitis Associated with Alcohol Use - 1395/11/18
250 Taenia Solium - 1395/11/10
251 Clarifying Stem Cell Therapy`s Benefits and Risks - 1395/11/05
252 Transmission of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis in South Africa - 1395/11/02
253 The Growing Impact of Cardiac Biomarkers in Clinical Chemistry - 1395/10/30
254 A Blood Test for Early Detection of Lung Cancer - 1395/10/29
255 African Trypanosomiasis - 1395/10/28
256 Fish Oil Supplmentation in Pregnancy - 1395/10/27
257 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2017- 1395/10/26
258 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2016 - 1395/10/26
259 IFCC eNews - November-December 2016 - 1395/10/25
260 Cutaneous Lupus- The Pimple That Never Went Away - 1395/10/23
261 The Hematologist-November-December 2016 - 1395/10/23
262 Anti Phospholipid Syndrome 1395/10/15
263 Triglyceride Levels and Fracture Risk in Midlife Women: Study of Women`s Health Across the Nation (SWAN) 1395/09/15
264 Nucleic acid extraction from formalin-fixed paraffin-embedded cancer cell line samples: a trade off between quantity and quality 1395/09/11
265 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum 1395/09/11
266 The use of dried blood spot sampling for the measurement of HbA1c: a cross-sectional study 1395/09/09
267 Drop-to- Drop Variation in the Cellular Components of Fingerprick Blood 1395/09/09
268 Association Between Serum Thyropin Levels and Mortality Among Euthyroid Adults in the United States 1395/08/27
269 Evaluation of diabetic marker HbA1c and anemia in the context of kidney disease 1395/08/13
270 Standardization and implementation of lab policies ensure hemostasis sample quality - 1395/08/12
271 PCR then and now - 1395/08/12
272 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2016 - 1395/08/11
273 APFCB News 2016 - Issue 1 - 1395/08/02
274 IFCC eNews - September-October2016 - 1395/08/02
275 A Model Study of In Silico Proficiency Testing for Clinical Next-Generation Sequencing - 1395/07/24
276 Tools for Examining the Medical Exome - 1395/07/24
277 Lymphangitis on the Abdomen - 1395/07/24
278 Management of infection by the Zika virus - REVIEW - 1395/07/17
279 Worms in the Eye - 1395/07/17
280 Critical Factors in Laboratory Automation Selection Process - 1395/07/17
281 Physician Satisfaction With Clinical Laboratory Services - 1395/07/11
282 Blood and Bone Marrow Evaluation for Eosinophilia - 1395/07/11
283 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2016 - 1395/07/07
284 Planning and Designing a Hospital Transfusion Service - 1395/07/07
285 Laboratory EQUIPMENT – September 2016 - 1395/07/03
286 In Vitro Exflagellation of Plasmodium vivax - 1395/07/03
287 IFCC eNews - July-August 2016 - 1395/06/29
288 Urinary Tract Tuberculosis - 1395/06/29
289 Progress in Digital Pathology - 1395/06/24
290 Kerion - A Boggy Lump - 1395/06/24
291 Pipetting Guidlines - Through History - 1395/06/20
292 MDx & SEPSIS -1395/06/20
293 The Hematologist - September-October 2016 - 1395/06/19
294 Sepsis Awareness - 1395/06/13
295 Emerging Methodology - A game-changer in the always-urgent detection of sepsis - 1395/06/13
296 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2016 - 1395/06/08
297 1ˢᵗ World Sepsis Congress 2016 - 1395/06/04
298 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
299 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
300 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
301 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
302 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
303 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
304 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
305 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
306 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
307 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
308 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
309 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
310 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
311 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
312 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
313 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
314 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
315 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
316 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
317 Who Performs the Test - 1395/04/28
318 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
319 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
320 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
321 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
322 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
323 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
324 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
325 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
326 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
327 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
328 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
329 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
330 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
331 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
332 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
333 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
334 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
335 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
336 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
337 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
338 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
339 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
340 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
341 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
342 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
343 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
344 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
345 The Prostate Health Index - 1395/03/19
346 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
347 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
348 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
349 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
350 Vitamin D Levels - 1395/03/12
351 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
352 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
353 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
354 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
355 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
356 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
357 Work Area Managers - 1395/03/01
358 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
359 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
360 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
361 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
362 The Zika Challenge - 1395/02/25
363 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
364 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
365 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
366 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
367 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
368 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
369 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
370 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
371 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
372 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
373 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
374 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
375 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
376 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
377 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
378 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
379 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
380 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
381 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
382 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
383 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
384 Scabies - 1395/01/09
385 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
386 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
387 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
388 Tinea Versicolor - 1394/12/22
389 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
390 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
391 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
392 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
393 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
394 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
395 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
396 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
397 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
398 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
399 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
400 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
401 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
402 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
403 MDx & Transfusions - 1394/11/21
404 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
405 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
406 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
407 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
408 Katayama Fever - 1394/11/18
409 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
410 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
411 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
412 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
413 Test Cancellation - 1394/11/10
414 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
415 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
416 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
417 Zika virus - 1394/11/05
418 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
419 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
420 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
421 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
422 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
423 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
424 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
425 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
426 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
427 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
428 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
429 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
430 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
431 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
432 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
433 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
434 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
435 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
436 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
437 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
438 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
439 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
440 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
441 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
442 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
443 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
444 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
445 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
446 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
447 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
448 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
449 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
450 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
451 Scrub Typhus - 1394/09/28
452 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
453 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
454 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
455 Thyroid Nodules - 1394/09/23
456 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
457 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
458 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
459 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
460 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
461 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
462 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
463 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
464 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
465 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
466 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
467 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
468 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
469 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
470 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
471 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
472 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
473 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
474 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
475 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
476 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
477 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
478 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
479 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
480 RBC Genotyping - 1394/08/20
481 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
482 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
483 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
484 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
485 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
486 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
487 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
488 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
489 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
490 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
491 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
492 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
493 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
494 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
495 TROPONIN - 1394/07/29
496 MDx & COAG - 1394/07/29
497 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
498 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
499 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
500 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
501 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
502 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
503 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
504 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
505 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
506 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
507 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
508 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
509 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
510 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
511 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
512 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
513 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
514 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
515 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
516 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
517 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
518 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
519 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
520 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
521 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
522 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
523 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
524 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
525 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
526 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
527 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
528 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
529 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
530 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
531 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
532 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
533 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
534 Test Order Optimization - 1394/06/16
535 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
536 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
537 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
538 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
539 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
540 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
541 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
542 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
543 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
544 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
545 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
546 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
547 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
548 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
549 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
550 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
551 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
552 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
553 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
554 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
555 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
556 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
557 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
558 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
559 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
560 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
561 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
562 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
563 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
564 MOBILE LABS - 1394/05/14
565 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
566 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
567 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
568 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
569 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
570 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
571 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
572 Strawberry Tongue - 1394/05/10
573 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
574 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
575 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
576 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
577 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
578 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
579 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
580 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
581 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
582 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
583 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
584 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
585 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
586 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
587 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
588 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
589 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
590 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
591 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
592 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
593 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
594 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
595 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
596 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
597 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
598 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
599 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
600 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
601 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
602 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
603 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
604 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
605 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
606 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
607 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
608 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
609 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
610 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
611 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
612 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
613 Rhinoscleroma - 1394/04/01
614 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
615 MANAGING RISK - 1394/03/27
616 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
617 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
618 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
619 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
620 TODAY’S POCT - 1394/03/23
621 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
622 Enlarged Pinna - 1394/03/23
623 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
624 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
625 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
626 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
627 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
628 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
629 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
630 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
631 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
632 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
633 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
634 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
635 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
636 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
637 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
638 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
639 Disseminated Zoster - 1394/03/04
640 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
641 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
642 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
643 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
644 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
645 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
646 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
647 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
648 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
649 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
650 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
651 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
652 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
653 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
654 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
655 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
656 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
657 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
658 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
659 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
660 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
661 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
662 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
663 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
664 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
665 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
666 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
667 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
668 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
669 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
670 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
671 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
672 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
673 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
674 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
675 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
676 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
677 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
678 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
679 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
680 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
681 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
682 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
683 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
684 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
685 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
686 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
687 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
688 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
689 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
690 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
691 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
692 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
693 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
694 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
695 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
696 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
697 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
698 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
699 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
700 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
701 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
702 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
703 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
704 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
705 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
706 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
707 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
708 The Lab and the Literature - 1393/12/06
709 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
710 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
711 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
712 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
713 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
714 Myxedema - 1393/12/02
715 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
716 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
717 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
718 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
719 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
720 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
721 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
722 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
723 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
724 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
725 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
726 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
727 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
728 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
729 An Unusual Tophus - 1393/11/11
730 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
731 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
732 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
733 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
734 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
735 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
736 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
737 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
738 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
739 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
740 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
741 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
742 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
743 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
744 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
745 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
746 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
747 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
748 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
749 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
750 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
751 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
752 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
753 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
754 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
755 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
756 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
757 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
758 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
759 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
760 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
761 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
762 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
763 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
764 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
765 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
766 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
767 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
768 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
769 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
770 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
771 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
772 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
773 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
774 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
775 The α-Thalassemias - 1393/08/25
776 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
777 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
778 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
779 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
780 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
781 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
782 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
783 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
784 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
785 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
786 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
787 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
788 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
789 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
790 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
791 Acute Neck Infection - 1393/07/26
792 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
793 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
794 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
795 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
796 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
797 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
798 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
799 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
800 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
801 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
802 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
803 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
804 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
805 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
806 Microbiology Automation - 1393/06/19
807 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
808 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
809 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
810 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
811 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
812 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
813 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
814 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
815 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
816 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
817 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
818 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
819 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
820 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
821 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
822 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
823 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
824 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
825 EBOLA - 1393/05/11
826 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
827 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
828 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
829 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
830 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
831 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
832 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
833 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
834 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
835 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
836 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
837 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
838 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
839 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
840 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
841 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
842 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
843 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
844 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
845 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
846 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
847 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
848 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
849 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
850 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
851 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
852 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
853 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
854 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
855 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
856 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
857 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
858 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
859 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
860 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
861 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
862 WATER - 1393/02/20
863 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
864 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
865 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
866 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
867 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
868 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
869 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
870 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
871 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
872 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
873 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
874 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
875 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
876 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
877 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
878 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
879 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
880 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
881 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
882 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
883 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
884 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
885 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
886 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
887 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
888 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
889 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
890 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
891 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
892 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
893 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
894 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
895 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
896 Value of Automated ESR - 1392/11/09
897 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
898 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
899 Rotavirus - 1392/11/02
900 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
901 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
902 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
903 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
904 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
905 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
906 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
907 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
908 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
909 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
910 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
911 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
912 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
913 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
914 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
915 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
916 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
917 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
918 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
919 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
920 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
921 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
922 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
923 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
924 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
925 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
926 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
927 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
928 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
929 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
930 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
931 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
932 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
933 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
934 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
935 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
936 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
937 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
938 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
939 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
940 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
941 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
942 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
943 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
944 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
945 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
946 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
947 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
948 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
949 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
950 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
951 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
952 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
953 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
954 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
955 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
956 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
957 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
958 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
959 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
960 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
961 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
962 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
963 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
964 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
965 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
966 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
967 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
968 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
969 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
970 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
971 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
972 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
973 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
974 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
975 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
976 Herpes Zoster - 1392/04/29
977 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
978 Automation in Cytology - 1392/04/24
979 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
980 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
981 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
982 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
983 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
984 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
985 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
986 IgA Nephropathy - 1392/04/05
987 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
988 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
989 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
990 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
991 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
992 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
993 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
994 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
995 Hypomagnesemia - 1392/03/06
996 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
997 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
998 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
999 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
1000 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
1001 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
1002 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
1003 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
1004 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
1005 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
1006 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
1007 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
1008 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
1009 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
1010 Infective Endocarditis - 1392/01/24
1011 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
1012 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
1013 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
1014 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
1015 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
1016 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
1017 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
1018 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
1019 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
1020 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
1021 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
1022 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
1023 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
1024 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
1025 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
1026 Tuberculosis - 1391/12/07
1027 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
1028 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
1029 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
1030 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
1031 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
1032 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
1033 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
1034 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
1035 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
1036 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
1037 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
1038 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
1039 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
1040 Blood Sample Processing - 1391/11/02
1041 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
1042 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
1043 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
1044 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
1045 Disease Eradication - 1391/10/18
1046 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
1047 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
1048 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
1049 Celiac Disease - 1391/10/10
1050 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
1051 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
1052 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
1053 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
1054 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
1055 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
1056 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
1057 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
1058 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
1059 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
1060 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
1061 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
1062 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
1063 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
1064 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
1065 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
1066 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
1067 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
1068 Hand Eczema - 1391/08/25
1069 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
1070 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
1071 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
1072 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
1073 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
1074 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
1075 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
1076 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
1077 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
1078 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
1079 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
1080 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
1081 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
1082 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
1083 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
1084 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
1085 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
1086 Hepatitis E - 1391/07/12
1087 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
1088 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
1089 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
1090 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
1091 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
1092 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
1093 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
1094 Melioidosis - 1391/06/25
1095 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
1096 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
1097 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
1098 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
1099 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
1100 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
1101 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
1102 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
1103 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
1104 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
1105 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
1106 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
1107 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
1108 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
1109 The Human Side of Errors - 1391/05/11
1110 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
1111 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
1112 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
1113 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
1114 Sample Rejection - 1391/04/31
1115 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
1116 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
1117 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
1118 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
1119 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
1120 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
1121 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
1122 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
1123 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
1124 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
1125 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
1126 Human Babesiosis - 1391/04/03
1127 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
1128 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
1129 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
1130 Scrofuloderma - 1391/03/23
1131 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
1132 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
1133 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
1134 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
1135 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
1136 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
1137 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
1138 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
1139 World health statistics 2012 - 1391/03/01
1140 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
1141 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
1142 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
1143 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
1144 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
1145 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
1146 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
1147 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
1148 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
1149 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
1150 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
1151 Dengue - 1391/01/28
1152 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
1153 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
1154 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
1155 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
1156 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
1157 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
1158 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
1159 Kerion Celsi - 1390/01/08
1160 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
1161 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
1162 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
1163 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
1164 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
1165 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
1166 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
1167 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
1168 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
1169 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
1170 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
1171 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
1172 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
1173 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
1174 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
1175 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
1176 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
1177 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
1178 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
1179 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
1180 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
1181 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
1182 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
1183 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
1184 Tophaceous Gout - 1390/11/01
1185 Procalcitonin - 1390/10/28
1186 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
1187 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
1188 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
1189 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
1190 Madura Foot - 1390/10/17
1191 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
1192 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
1193 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
1194 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
1195 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
1196 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
1197 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
1198 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
1199 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
1200 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
1201 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
1202 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
1203 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
1204 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
1205 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
1206 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
1207 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
1208 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
1209 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
1210 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
1211 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
1212 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
1213 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
1214 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
1215 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
1216 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
1217 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
1218 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
1219 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
1220 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
1221 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
1222 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
1223 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
1224 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
1225 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
1226 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
1227 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
1228 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
1229 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
1230 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
1231 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
1232 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
1233 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
1234 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
1235 The role of allergy in disease - 1390/07/05
1236 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
1237 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
1238 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
1239 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
1240 Gout Nodulosis - 1390/06/27
1241 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
1242 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
1243 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
1244 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
1245 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
1246 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
1247 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
1248 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
1249 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
1250 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
1251 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
1252 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
1253 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
1254 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
1255 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
1256 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
1257 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
1258 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
1259 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
1260 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
1261 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
1262 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
1263 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
1264 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
1265 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
1266 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک