کیفیت را پایانی نیست

Cholesterol Crystal Embolization after Transcatheter Aortic-Valve Replacement - 1398/05/30

چاپ

pdfCholesterol Crystal Embolization after Transcatheter Aortic-Valve ReplacementDownload 1433 KB

Cholesterol Crystal Embolization after Transcatheter Aortic-Valve Replacement

آخرین بروز رسانی در شنبه, 02 شهریور 1398 ساعت 09:29  

پیوند ها (356) - 1395/12/10