کیفیت را پایانی نیست

کارگاه شش سیگما - 1392/04/02

چاپ


کارگاه شش سیگما

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

3.93MB

Ms. Khanafari

6 SIGMA

Download_1

1.65MB

Dr. Mohammadi

Lean Six Sigma

6_SIGMA
6_SIGMA_2

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10