کیفیت را پایانی نیست

کارگاه کنترل کیفی و آنالیز مایع منی - قرارگیری در سایت (1392/04/23)

چاپ


کارگاه کنترل کیفی و آنالیز مایع منی

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.29MB

Dr. Sadeghi

Semen Analysis According to the Last WHO Manual and QC

Semen_Analysis_workshop_2
Semen_Analysis_workshop

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10