کیفیت را پایانی نیست

گزارش برگزاری دومین جشنواره حکیم جرجانی - 1393/02/21

چاپ

برگزاری دومین جشنواره حکیم جرجانی با هدف ارتقاء کیفیت دانش و آگاهی شاغلین

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

در پایان مراسم افتتاحیه دوازدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران دومین جشنواره حکیم جرجانی با هدف ارتقاء کیفیت دانش و آگاهی شاغلین آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور برگزار شد.

در ابتدا دکتر بختیاری طی مصاحبه ای با خبرنگار ما در خصوص جشنواره بزرگ حکیم جرجانی یادآور شد: امسال میزان متقاضیان شرکت در جشنواره حکیم جرجانی بسیار خوب بوده است و دبیرخانه کنگره برای این بخش 60 تقاضانامه دریافت نمود. برگزاری این جشنواره سبب ایجاد انگیزه در میان محققین و پژوهشگران جامعه آزمایشگاهی، پرسنل آزمایشگاه ها و شرکت های تامین کننده کیت و تجهیزات آزمایشگاهی می شود.

امید است در سومین جشنواره شرکت کنندگان بیشتری حضور یابند و تجربیات گذشته موجب ارتقاء شاخص های داوری جشنواره شود.

دکتر پور خوشبخت داور جشنواره حکیم جرجانی هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقاء کیفیت شاغلان در حیطه آزمایشگاهی عنوان کرد و گفت: برترین های این جشنواره از میان کارکنان برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، مسئولین فنی برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، شرکت های برتر تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی، شرکت های برتر تولیدکننده کیت های آزمایشگاهی و مقالات برتر علوم آزمایشگاهی انتخاب شدند.

سپس مسئولین کنگره از برترین های دومین جشنواره با اهدا جوایز تجلیل به عمل آوردند.

کارکنان برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:

- همکار ارجمند آقای ستار گرگانی فیروز جایی دانشجوي دكتري بيوشيمي باليني، دانشگاه علوم پزشكي تهران

- همکار ارجمند خانم سيما توکلی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون، سازمان انتقال خون

- همکار ارجمند آقای مسعود منعم کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

- همکار ارجمند آقای سيد عليرضا آهن چيان کاردان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسئولین فنی برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:

- همکار ارجمند دکتر انوشیروان سیاح دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- همکار ارجمند آقای دکتر سعید مؤیدنیا متخصص پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشکی تهران

- همکار ارجمند آقای دکتر حسين نظري دکترای بيوشيمی ملکولی، دانشگاه توکوشیما

شرکت های برتر تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی:

- همکار ارجمند آقای مهندس مرتضی فلاح  مدیر عامل محترم شرکت تجهیزات سنجش

- همکار ارجمند آقای میرمهدی واحد نژاد مدیر عامل محترم شرکت آبساز

شرکت های برتر تولید کننده کیت های آزمایشگاهی:

- همکار ارجمند خانم دکتر نرگس جواد مدیر عامل محترم شرکت پادتن علم

مقالات برتر علوم آزمایشگاهی:

- همکار ارجمند دکتر وحید سلیمی دکترای تخصصی ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- همکار ارجمند دکتر فخری حقی دکترای تخصصی باکتری شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

- همکار ارجمند دكتر رضا سلمان يزدی دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هئیت علمی پژوهشگاه رویان

picدانلود تصویر جمعی Download_1 3MB

تهیه و تنظیم: نشریه آزمایشگاه و تشخیص
سیده فرزانه بطحائی - سارا تندرو
2festivalcongress1
2festivalcongress2

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10