کیفیت را پایانی نیست

کمیته بیمه و تعرفه

چاپ

کمیته بیمه و تعرفه

مسئول کمیته از تاریخ 1398/03/25 تا کنون: دکتر محمد صاحب الزمانی

مسئول کمیته از تاریخ 1395/03/08 تا 1398/01/31: دکتر محمد صاحب الزمانی

pdfاهداف و برنامه Download 1  741KB

اخبار و مستندات کمیته:

جدول اکسل تعرفه خدمات آزمایشگاهی 1397 - 1397/02/26

ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت - 1396/07/18

آخرین تغییرات اعمال شده بر ضرایب تست ها - 1396/06/27

جدول اکسل تعرفه خدمات آزمایشگاهی 1396 - 1396/06/02

نامه به جناب آقای دکتر نوربخش در ارتباط با معوقات سازمان بیمه تامین اجتماعی - 1395/11/18

درخواست پورسانت برای قرارداد با آزمایشگاه ها – خبرگزاری مهر - 1395/07/01

در دولت تدبیر و امید به هیچ وجه در مورد آزمایشگاه خوب عمل نشده است – خبرگزاری دانشجو - 1395/07/01

نامه به بیمه آتیه سازان حافظ در ارتباط با تعرفه - 1395/05/30

جدول اکسل تعرفه خدمات آزمایشگاهی 1395 - 1395/04/01

تصویب نامه هیئت وزیران در ارتباط با تعرفه سال 1395 - 1395/03/24

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 12 شهریور 1398 ساعت 09:11  

پیوند ها (356) - 1395/12/10