کیفیت را پایانی نیست

ارسال معاملات فصلی : 1397/02/15

چاپ

توصیه شماره یک

تاریخ 1397/02/08

موضوع :ارسال معاملات فصلی

نظر به اینکه کلیه پزشکان مشمول طبقه یک ملزم به ارسال معاملات فصلی سال 96 میباشند و فرصت ارسال 4 فصل بهار،تابستان ،پاییز و زمستان سال 1396حداکثر تا تاریخ 1397/02/15میباشند به این مهم به شرح ذیل دقت فرمایید:

کدام پزشکان در سال 1396مشمول طبقه اول میباشند:

برای صحت این موضوع لازم است آخرین برگهای مالیات قطعی و اظهارنامه ارسالی خود را به شرح ذیل بررسی کنیم.

1) آخرین برگ قطعی که تا 1395/10/30 ابلاغ شده است واظهارنامه عملکرد سال 1394 خود را معیار قراردهید.

2) مبلغ ارایه خدمت(فروش) در اظهارنامه یا ده برابر درآمد مشمول مالیات در برگه قطعی هرکدام بزرگتر است:

3) اگر این رقم:   


طبقه سوم             کمتر از 5.000.000.000 ریال    
طبقه دوم               بین 5.000.000.000 تا 15.000.000.000ریال

طبقه اول               بیش از 15.000.000.000ریال

به عبارت ساده تر:

اگر مالیات قابل پرداخت پزشک در سال عملکرد 1394 در صورت عدم وجود معافیت خاصی بیش از مبلغ ۲۶۵.۵۰۰.۰۰۰ باشد مشمول طبقه اول و بایستی معاملات فصلی را ارسال نمایند.

تذکر مجدد:فرصت ارسال عملکرد 1396 تا 15اردیبهشت 97 میباشد.

آخرین بروز رسانی در شنبه, 15 اردیبهشت 1397 ساعت 08:55  

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - (1397/02/23)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک