کیفیت را پایانی نیست

کمیته آموزش: کنفرانس های یک روزه " مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی" - با امتیاز بازآموزی - 1397/05/02

چاپ

کمیته آموزش:

مرداد و شهریور ماه

مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

با امتیاز بازآموزی و گواهی حضور

زمان برگزاری

26،25،19،18 مرداد ماه و 1، 2 شهریور ماه

   ویژگی های دوره:

·طول مدت دوره 36 ساعت

·با امتیاز باز آموزی

·ارائه گواهینامه حضور در دوره

 

  • 18 مرداد ماه : برنامه های مدیریت کیفیت، تاثیر خطاهای قبل آزمایش بر نتایج، اصول تفسیر نتایج آزمایش
  • 19 مرداد ماه: خطاهای آزمایش، متغیرهای فرایند کل آزمایش، کالیبراسیون روش های اندازه گیری، محاسبات   بیوشیمیایی
  • 25 مرداد ماه: کنترل کیفیت داخلی 1 با استفاده از نمونه کنترل تجارتی
  • 26 مرداد ماه: کنترل کیفیت داخلی 2 با استفاده از نمونه بیماران، ارزیابی کیفیت خارجی
  • 1 شهریور ماه: ارزیابی- صحه گذاری و تصدیق روش ها
  • 2 شهریور ماه: تعیین یا تصدیق دامنه مرجع
  • ارائه گواهینامه تائید عملکرد در صورت قبولی در آزمون پایان دوره
  • بهره مندی از اساتید مجرب

کانال تلگرام:

Telegram.me/amozeshanjoman

هزینه دوره: 600/000 /3 ریال ( هر کنفرانس: 600/000 ریال)

پرداخت 50% شهریه دوره توسط انجمن برای کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تحت مدیریت اعضا محترم انجمن

ظرفیت:محدود

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 02 مرداد 1397 ساعت 13:19  

پیوند ها (356) - 1395/12/10