گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد - 1397/08/07

آرشیو اخبار - مقالات فارسی (752)
چاپ

گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:

بروز رسانی فهرست کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی گروه یک مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی

webpage iconشرح خبر