کیفیت را پایانی نیست

آگهی دعوت به مناقصه - 1397/11/29

چاپ

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت به مناقصه

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در نظر دارد تامین نمونه های برنامه ارزیابی کیفت خارجی EQAP انجمن را از طریق مناقصه به افراد واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می بایست برای دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه از تاریخ 97/11/23 تا تاریخ 97/12/03 به آدرس ذیل مراجعه یا با تلگرام 09196688269 پیام بگذارند اسناد تکمیلی و پیشنهاد خود را تا تاریخ 97/12/19 تحویل دفتر انجمن نمایند.

نشانی دفتر انجمن: تهران- خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک 29

شماره تماس: 88970700 داخلی 1

هیات مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی

تشخیص طبی ایران

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 29 بهمن 1397 ساعت 16:16  

پیوند ها (356) - 1395/12/10