کیفیت را پایانی نیست

فرازي بر نحوه بررسي هويت و موجوديت نهاد اعتباربخش - 1397/11/30

چاپ

 به گزارش دفتر نهاد اعتباربخشي انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايرانIACLD، پيرو پرسش هاي مكرر در خصوص چگونگي اطمينان يافتن از صحت ادعاي برخي شركت ها مبني بر ارائه خدمات اعتباربخشي به عنوان يك نهاداعتباربخش Accreditation body، تعدادي از راه هاي اطمينان از صحت ادعا به شرح ذيل را به آگاهي مي رساند:

-استعلام آزمايشگاه از نهاد در خصوص نام اتحاديه اعتباربخشي كه مدعي عضويت در آن عضو است- پرسش در خصوص وضعيت و نوع عضويت و دامنه شمول فعاليت نهاد اعتباربخش كه آيا انتخاب مناسبي براي ارائه خدمات در دامنه فعاليت مورد تقاضاي آزمايشگاه هست يا خير.

-نهاد اعتباربخشي بايد بصورت شفاف اطلاعات فوق را در دسترس آزمايشگاه متقاضي و عموم قرار دهد.

-جستجو و مشاهده نام نهاد مدعي در فهرست اعضاي آن اتحاديه از طريق سايت مربوطه كه روزآمد و در دسترس عموم است.
 براي مثال جستجوي نهادي با نام ACCREDITATION SERVICES FOR CERTIFYING BODIES (EUROPE)LIMITED با علامت اختصاري ASCB را مي توان با مراجعه به سايت اتحاديه اعتباربخشي آزمايشگاهي منطقه اروپاييEA -
https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla/signatories بررسي كرده و نام نهاد- وضعيت عضويت- دامنه شمول فعاليت را رويت نمود.

لازم به تاكيد است كه نام نهاد مدعي در صورت عضويت در هر يك از اتحاديه هاي بين المللي و منطقه اي ، بدون ترديد و بايد در فهرست اعضا در سايت اتحاديه ي مورد جستجو رويت شود و در غير اينصورت تاييد درستي ادعا ميسر نخواهد بود.

-استعلام از اتحاديه اعتباربخشي بين المللي و منطقه اي در خصوص صحت و سقم نهاد مدعي

در خاتمه توجه مي دهد در صورت اخذ اعتبار آزمايشگاه از نهاد اعتباربخشي كه نامش در فهرست امضاكنندگانMutual Recognition Agreement يا MRA است و براي ارائه خدمات در دامنه شمول مورد تقاضاي آزمايشگاه به رسميت شناخته مي شود، نتايج آزمون آزمايشگاه توسط ساير نهادهاي عضو در آن اتحاديه معتبر و مورد پذيرش شناخته می شود. بدين سبب تمامي نهادهاي اعتباربخش سير حركت خود را جهت رسيدن به MRA برنامه ريزي نموده و براي رسيدن به آن اهتمام مي ورزند.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 14:54  

پیوند ها (356) - 1395/12/10