کیفیت را پایانی نیست

آگهی تمدید مناقصه - 1397/12/08

چاپ

بسمه تعالی

آگهی تمدید مناقصه


بدینوسیله مهلت شرکت در مناقصه تامین نمونه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP انجمن تا تاریخ 1397/12/19 تمدید می گردد.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه تا 1397/12/19 به آدرس ذیل مراجعه یا با تلگرام 09196688269 پیام بگذارند اسناد تکمیلی و پیشنهاد خود را تا تاریخ 1397/12/25 تحویل دفتر انجمن نمایند.

نشانی دفتر انجمن: تهران- خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک 29

شماره تماس: 88970700 داخلی 1

هیات مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی

تشخیص طبی ایران

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 08 اسفند 1397 ساعت 09:16  

پیوند ها (356) - 1395/12/10