راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی - 1398/01/17

آرشیو اخبار - مقالات فارسی (792)
چاپ

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

 

pdf چک لیست اقدمات ضروری انجمن های علمی متقاضی برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس Download 1366KB

pdf دستورالعمل اقدام برای انجام انتخابات الکترونیک توسط انجمن های علمی پزشکی Download 11.10MB

pdf راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی Download 1872KB

eghdamat lazem ghable congress1398 
 nahve chek ozviat dar anjoman
آخرین بروز رسانی در شنبه, 17 فروردین 1398 ساعت 17:00