کیفیت را پایانی نیست

آگهي دعوت مجمع انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي - 1398/01/24

چاپ

98/10/ع/آ

98/01/18

مدير محترم آگهي هاي روزنامه اطلاعات

با سلام،

      احتراماً به پيوست متن آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ساليانه انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ارائه مي گردد. خواهشمند است نسبت به درج اين آگهي در یکی از صفحات داخلی آن روزنامه در تاریخ1398/01/19 دستورات مقتضي را صادر فرمائيد .

با تشکر

   دفتر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی             تلفن : 88970700- داخلی 106

 

 

بسمه تعالی

شماره ثبت16553                   شناسه ملی10100593907

آگهی دعوت اعضاء انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ثبت شده به شماره 16553 و شناسه ملی 10100593907جهت تشکیل مجمع عمومی سالیانه .

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14:00 الی 17:00 پنجشنبه مورخ 1398/01/29در آدرس تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ، خروجی شیخ فضل الله نوری جنوب مسیر اختصاصی برج میلاد ، مرکز همایشهای برج میلاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. انتخابات هیئت مدیره
  2. انتخاب بازرس 
  3. تعیین تکلیف فروش ملک امیرآباد

هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی

            تشخیص طبی ایران     


بسمه تعالی

شماره ثبت7758                     شناسه ملی10100343200

آگهی دعوت اعضاء انجمن دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ثبت شده به شماره7758و شناسه ملی 10100343200جهت تشکیل مجمع عمومی سالیانه .

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14:00 الی 17:00 شنبه مورخ  1398/01/29در آدرس تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ، خروجی شیخ فضل الله نوری جنوب مسیر اختصاصی برج میلاد ، مرکز همایشهای برج میلاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1  - انتخابات هیئت مدیره

2- انتخاب بازرس 

3- تعیین تکلیف فروش ملک امیرآباد

   هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

تشخیص طبی ایران


 

 

 

مدير محترم آگهي هاي روزنامه اطلاعات

با سلام،

      احتراماً به پيوست متن آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ارائه مي گردد. خواهشمند است نسبت به درج اين آگهي در یکی از صفحات داخلی آن روزنامه در تاریخ1398/01/19 دستورات مقتضي را صادر فرمائيد .

با تشکر

   دفتر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی             تلفن : 88970700- داخلی 106

 

 

98/2-10/ع/آ

98/01/18

بسمه تعالی

شماره ثبت16553                   شناسه ملی10100593907

آگهی دعوت اعضاء انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ثبت شده به شماره 16553 و شناسه ملی 10100593907جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده .

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 17:00 الی 18:00 پنجشنبه مورخ 1398/01/19در آدرس تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ، خروجی شیخ فضل الله نوری جنوب مسیر اختصاصی برج میلاد ، مرکز همایشهای برج میلاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. اصلاح مواردی از اساسنامه

هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی

      تشخیص طبی ایران   

agahi majma

آخرین بروز رسانی در شنبه, 24 فروردین 1398 ساعت 14:43  

پیوند ها (356) - 1395/12/10