کیفیت را پایانی نیست

کمیته آموزش :کارگاه آموزشی روش های سنجش ایمنی- الایزا، کمی لومینسانس ،الفا - 1398/03/18

چاپ

کمیته آموزش انجمن:

تیرماه

کارگاه آموزشی "روش های سنجش ایمنی: الایزا، کمی لومینسانس، الفا"

امتیاز بازآموزی سامانه آموزش مداوم با شناسه 140389 و گواهی پایان دوره

زمان و مکان برگزاری

زمان برگزاری

6و 7تیر ماه

مکان برگزاری

 دفتر انجمن، خیابان فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی، کوچه اردشیر، پلاک 29

ویژگی های دوره:

  • ·طول مدت دوره 12 ساعت
  • عناوین سرفصل ها: تعاریف پایه در حوزه ایمونو اسی و تشریح روش هایRIA ،ELISA ، کمی لو مینسانس وELFA ، فرآیند قبل از آنالیز در بخش هورمون ، تومور مارکر ، سنجش انتی بادیها و منابع خطاهای مرتبط، ران کردن یک تست manual کیفی و کمی، ران کردن یک تست الفا و کمی لومینسانس، طرح کیفیت پیشنهادی بخش ایمونولوژی وهورمون، : منابع خطا رایج اندوژن و اگزوژن در بخش ایمونو اسی، منابع خطا رایج در بخش الایزا دستی
  • ·امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم- گواهی پایان دوره از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
  • ·گروه هدف: دکترای علوم آزمایشگاهی، متخصص آسیب شناسی، کارشناسی ارشد و دکترای (انگل شناسي، ايمني شناسي، زيست فناوري پزشكي مولكولي، ژنتيك، بیوشیمی بالینی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، قارچ شناسی پزشکی، ميكروب شناسي و ويروس شناسي، کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی
    • ·حضور اساتید مجرب (آقای دکتر مسعود پارسانیا ، آقای دکتررضا محمدی)
  • ·کانال تلگرام: https://t.me/amozeshanjoman

ثبت نام:88970700 داخلی 2

هزینه دوره: 2000000 ریال

ظرفیت: محدود

پرداخت 50% شهریه دوره توسط انجمن برای اعضا محترم انجمن و کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تحت مدیریت ایشان

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10