کیفیت را پایانی نیست

کمیته بین الملل : گزارش سالیانه فدراسیون بین المللی بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی (IFCC) سال 2018 - 1398/03/28

چاپ

گزارش سالیانه فدراسیون بین المللی بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی (IFCC) سال 2018

pdf Annual Report 2018 Download 119MB

 Annual Report 2018

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 28 خرداد 1398 ساعت 14:53  

پیوند ها (356) - 1395/12/10