کیفیت را پایانی نیست

مکاتبه با شهرداری در ارتباط با مدیریت پسماند - 1398/07/20

چاپ

در طی مکاتبات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با مدیریت پسماند شهرداری تهران در ارتباط با اخبار واصله مبنی بر تغییر در نحوه حمل پسماند های عفونی و چگونگی انعقاد قرارداد آزمایشگاه های پزشکی با مراجع ذیصلاح نامه ای به جناب آقای مهندس جعفری معاونت محترم خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تنظیم و ارسال گردید که نتیجه آن جهت اطلاع همکاران تقدیم می گردد.

 

pdf متن نامه استعلام انجمن از شهرداری تهران Download 1 393 KB

pdf پاسخ شهرداری تهران Download 1 393 KB

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10