کیفیت را پایانی نیست

معرفی کتاب - آزمایشگاه مرجع سلامت

چاپ
معرفی کتاب - آزمایشگاه مرجع سلامت
1391/12/06

این بخش به منظو ر معرفی کتاب های منتشر شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت که در اختیار انجمن قرار گرفته، ایجاد شده است.

 به روز رسانی:

1393/10/14

9 کتاب

1 کتاب در این بخش اضافه شده است:

- عنوان: آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی، صحه گذاری روش ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی - سال انتشار: 1393
 
- برای تهیه کتاب های "آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی، صحه گذاری روش ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی" و "اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی 1391" و "مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی 1391" لطفا با دفتر انجمن آسیب شناسی ایران تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 66596993
 

موجود در انجمن

-----------عنوان------------

سال انتشار

تاریخ دریافت

شناسنامه و فهرست کتاب

 4 نسخه  آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی، صحه گذاری روش ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی 1393  1393/10/07    Download_1

دکتر حسین دارآفرین - آسیب شناس

دکتر محمود خانیکی - آسیب شناس

دکتر مسعود دونلو - آسیب شناس

تهیه کتاب:انجمن آسیب شناسی ایران

ashnaeibamafahimpaye

-

راهنماي نگهداشت تجهيزات آزمايشگاهی

1391

1393/04/26

5.83MB
Download_1

.

مهری علی اصغر پور

مهناز صارمی

دکتر مرجان رهنمای فرزامی

WHO_-_Maintenance_manual_for_laboratory_equipment_2nd_ed_fa2 نسخه

استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک

1391

1391/11/16

غلامرضا ایراجیان - محمدعلی برومند

فریناز راشد مرندی - محمد رهبر

فرشته شاهچراغی - مسعود شریفی

مهناز صارمی - فاطمه فلاح

بابک ولی زاده

perormancestandardforantimicrobialsusceptibilitytesting

1 نسخه

اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی

1391

1391/11/16

Download_1

حسین دارآفرین - کیومرث احمدی - رعنا امینی - صغری انجرانی - فرحناز بیداری زره پوش - نیلوفر حاج صادقی - مسعود حاجیا - محمود خانیکی - کتایون خداوردیان - مسعود دونلو - فریناز راشد مرندی - فریده رضی - مرجان رهنمای فرزامی - نسرین سرشکی - مژگان شاه حسینی - مرتضی صدیقی - نوش آفرین صفادل - حسین علی محمدی - علیرضا عبدالهی - شهلا فارسی - مرضیه فخرایی - وحید فلاح آزاد - فاطمه محبوب - پیمان محمدی تربتی

mostanadsazi

1 نسخه

مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی

1391

1391/11/16

Download_1

حسین دارآفرین - مینو احمدی نژاد - آدم بکانی - سعید آزادارمکی - بابک اسماعیلی - پیمان امیدوار - صغری انجرانی - امیرحسین بحرالعلومیان - محمدعلی برومند - فرحناز بیداری زره پوش - نیلوفر حاج صادقی - رزیتا خنافری - پریسا داهیم - مسعود دونلو - فریناز راشد مرندی - احسان رضوانی - فریده رضی - محمد رهبر - مرجان رهنمای فرزامی - نسرین سرشکی - ابراهیم سلیمانی - مژگان شاه حسینی - مهناز صارمی - رقیه صبوریان - مرتضی صدیقی - یلدا غلامیان - مرضیه فخرایی - علیرضا کروریان - سید مهدی کریمی شهیدی - مرتضی کهندانی - فاطمه محجوب - آقای محمدی - پیمان محمدی تربتی - فرامرز ملک آسا - آزرم نامی - زهره نوذریان - منیژه وظیفه دوست - بهمن یوسف زاده

modiriatvakontorolkeyfiattajhizat

1 نسخه

مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

1390

1391/11/16

787KB
Download_1

.

حسین دارآفرین - سعید آزاد ارمکی - رعنا امینی - صغری انجرانی - فرحناز بیداری زره پوش - مژگان شاه حسینی - مرتضی صدیقی - نوش آفرین صفادل - شهلا فارسی - مرضیه فخرایی - وحید فلاح آزاد - پیمان محمدی تربتی

mostanadatsistemmodiriatkeyfiat

1 نسخه

کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

1388

1391/11/16

Download_1

.

فریده رضی - پریسا داهیم - آزرم نامی - فریناز راشد مرندی - منیژه وظیفه دوست - سیمین سحابی - قاسم خسروانی - محمد رهبر - سهیلا حکمت یزدی - مهناز صارمی - رقیه صبوریان - سید عباس حسینی تقوی

contorolkeyfiatdarazmayeshgah

1 نسخه

دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

1388

1391/11/16

Download_1

.

.

پریسا داهیم - مینو احمدی نژاد - بهزاد پوپک - کتایون خداوردیان - پریسا داهیم - آتوسا شریعت تربقانی - عبدالعلی شمس برهان - محمد فرهادی لنگرودی - فرید کوثری - مرجان رهنمای فرزامی

dastgahkhodshomarandeh

1نسخه

نحوه جمع آوری و انتقال نمونه برای آزمایش های میکروب شناسی

1378

1392/04/20

Download_1

شهلا فارسی - دکترای علوم آزمایشگاهی

بتول اسماعیل پور بزاز - کارشناسی علوم آزمایشگاهی

وجیه مجیدی تبریزی - کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

microbiology_tests

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10