کیفیت را پایانی نیست

مقالات (بخش 1) - دکترای علوم آزمایشگاهی

چاپ
مقالات (بخش 1) - دکترای علوم آزمایشگاهی
1392/07/07

 

این بخش به منظور ارائه مقالات منتشر شده ای که توسط همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان نویسنده و یا یکی از اعضای گروه نویسندگان برای وب سایت ارسال شده، ایجاد گردیده است.

 

از همکاران گرامی خواهشمندیم در صورت تمایل برای ارسال مقالات، با شماره 88970700 داخلی 7 و یا نشانی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید تماس حاصل فرمایند.

به روز رسانی:
 
 
1393/12/10

98 مقاله

دریافت فایل

سال انتشار

تاریخ قرارگیری

---------------------------------- ارسالکننده
 
و عضو گروه نویسندگان---
 عنوان

1387

1393/11/10

موتاسيون هاي نادر وكم شيوع بتا تالاسمي در استان قزوين - ايران

1390

1393/11/26

دست ورزی سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از سیستم بیانی آدنو ویروس حاوی ژن حفاظت کننده سلولی NRF2

1389

1393/10/27

مقایسه تاثیر شستشوی مثانه با محلول های کلرهگزیدین و کلرور سدیم در پیشگیری از باکتریوری در بیماران با سوند ادراری ثابت

1392

 1393/08/25

بررس دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین

1389

 1393/08/27

 1387

 1393/08/27

 

 1393/08/06

1393/07/29

Antimicrobial Resistance - NDM-1

2012

 1393/07/08

The effects of pre-treatment with vitamin B6 on memory retrieval in rats

Download_1 

 1389

 1393/07/06

PhD ایمونو هماتولوژی 

 اهمیت راه اندازی بانک خون بند ناف در کشور

2014

1393/07/01

2013

1393/06/30

Prevalence of Three Common Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Gene Mutations in Neonates in Province of Mazandaran, North of Iran, 2012

2012

1393/06/25

Association of thrombophilia and polycystic ovarian syndrome in women with history of recurrent pregnancy loss

1392

1393/06/18

اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

1391

1393/06/16

PhD ایمونو هماتولوژی تاثیرmiR-150  و miR-146a بر القای تمایز سلول های لنفوئیدی T در سلول های بنیادی خونساز

1375

1393/06/11

گزارش صد و پنجاه مورد CBC در ناقلین تالاسمی مینور - اصفهان

2014

1393/06/09

Nisin-loaded alginate-high methoxy pectin microparticles:  preparation and physicochemical characterisation

1375

1393/06/04

پاسخ شما چیست؟

2010

1393/06/02

Rare and unexpected beta thalassemic mutations in Qazvin province of Iran

Download_1

1374

1393/05/14

پیشگویی کنیم ...

Download_1

2008

1393/05/12

PhD ایمونو هماتولوژی
Download_1

1393

1393/05/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  پیش سنجش - سرچشمه ی بیشتر خطاهای آزمایشگاهی
Download_1

1393

1393/03/27

دکترای علوم آزمایشگاهی  نقدی کوتاه بر EP23 - آیا این افت کنترل کیفی است؟
Download_1

1393

1393/03/20

دکترای علوم آزمایشگاهی  ارزیابی کیفیت خارجی؛ مروری بر طراحی، توانایی‌ها و کاستی‌های  برنامه‌های کنونی
Download_1

2014

1393/04/29

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Effect of Food Deprivation on Formalin-Induced Nociceptive Behaviors and Beta-Endorphin and Sex Hormones Concentration in Rats 
Download_1 شماره60

1393/04/24

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 
Download_1

1393/04/22

ضرورت حذف خون انسان از بخش های میکروب شناسی و جایگزنی آن با خون گوسفند 
Download_1
PhD بیوتکنولوژی پزشکی The influence of 950 MHz magnetic field (mobile phone radiation) on sex organ and adrenal functions of male rabbits 
Download_1

Identification of Candida species associated with vulvovaginal candidiasisby comparison of an innovative molecular method with culture in 2013

Download_1

1387

1393/04/03

PhD بیوتکنولوژی پزشکی  ارتباط مقاومت به انسولین با شدت بیماری سیروز کبدی
Download_1

2014

1393/04/01

دکترای علوم آزمایشگاهی Effect of 830-nm diode laser irradiation on human sperm motility
Download_1

1387

1393/03/27

PhD بیوتکنولوژی پزشکی بررسی عیوب انکساری در بیماران بتا تالاسمی ماژور در استان قزوین 
Download_1

1390

1393/03/25

PhD بیوتکنولوژی پزشکی فراوانی موتاسيون های آلفاتالاسمی درداوطلبين ازدواج مراجعه كننده به مركزبهداشت شهيدبلنديان 
Download_1

2013

1393/03/20

 Why does the Iranian National Program of Screening Newborns for G6PD Enzyme Deficiency Miss a Large Number of Affected Infants?
Download_1

1391

1393/03/18

PhD ایمونو هماتولوژی اثر داروهای آنتی اکسیدان بر فعالیت آنزیم های گزانتین اکسیداز و لیپید پراکسیداسیون پلاکتی بیماران با تشخیص سکته قلبی حاد 
Download_1

2013

1393/03/11

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی Identification and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Strains Isolated From Blood Specimens in Iran 
Download_1

1393

1393/03/04

Medical Genetic PhD Candidate
 Detection of Rare Beta Globin Gene Mutation [+22 5UTR(G>A)]
in an Infant, Despite Prenatal Screening
Download_1

1391

1393/02/30

PhD ایمونو هماتولوژی کلونینگ ژن POL ویروس HIV- 1 و تعیین زیر گروه های آن 
Download_1 دکترای علوم آزمایشگاهی The Relationship between Occupation and Semen Quality 
Download_1 PhD بیوتکنولوژی پزشکی The Effects of Chronic Administration Folic Acid on Memory Retrieval in Rats
Download_1 PhD بیوتکنولوژی پزشکی Production and Purification of Cyclosporin A from Fermentation Broth of Tolypocladiuin infiaturn 
Download_1

2007

1393/01/19

دکترای علوم آزمایشگاهی  Urine macrophage migration inhibitory factor in pediatric systemic lupus erythematosus
Download_1 PhD ایمونو هماتولوژی جداسازی، کلونینگ و بیان ژن فاکتور VII انعقادی نوترکیب در رده سلولی CHO 
Download_1 دکترای علوم آزمایشگاهی Association of Ureaplasma urealyticum infection with Varicocele-related infertility 
Download_1

1386

1393/01/06

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه اثرات روش های خشک كردن به كمک خلاء، انجماد، خورشيد، مايكروويو با روش سنتی بر ويژگی های زعفران قائن
Download_1

2012

1392/12/27

PhD بیوتکنولوژی پزشکی The relationship between the level of homocysteine in mother's serum and the intensity of preeclampsia 
Download_1

2009

1392/12/25

دکترای علوم آزمایشگاهی  The Correlation between Sexual Practices and the Development of Antisperm Antibodies
Download_1

1388

1392/12/20

PhD ایمونو هماتولوژی شیوع ژنوتیپ ویروس هپاتیت B با روش توالی در اهدا کنندگان خون کرمان، اصفهان و یزد 
Download_1

2010

1392/12/19

PhD میکروب شناسی Diagnosis of helicobacter pylori infection by ELISA stool antigen and comparison with the other diagnostic methods 
Download_1

2013

1392/12/13

Medical Genetic PhD Candidate
 Alpha thalassemia gene mutations in neonates from Mazandaran, Iran, 2012
Download_1

2010

1392/12/11

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Comparison of 16S rDNA-PCR Amplification and Culture of Cerebrospinal Fluid for Diagnosis of Bacterial Meningitis 
Download_1
The effect of adding oral oestradiol to progesterone as luteal phase support in ART cycles – a randomized controlled study 
Download_1

1392

1392/12/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  
Download_1

2008

1392/11/29

PhD ایمونو هماتولوژی Status of blood services in Iran 
Download_1

2013

1392/11/27

 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia
Download_1 2012 1392/11/20 محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی Identification of Candida Species Screened from Catheter Using Patients with PCR-RFLP Method
Download_1

1388

1392/11/15

دکترای علوم آزمایشگاهی  تأثیرانجماد خانگی بر ویژگی هاي حسی سبزیجات برگی آماده مصرف
Download_1

2004

1392/11/13

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Screening of Urease Production by Aspergillus niger Strains 
Download_1

1390

1392/11/08

PhD بیوتکنولوژی پزشکی بررسی اثرات آمیگدالین بر ساختار بافتی کلیه موش سفید کوچک آزمایشگاهی
Download_1  Antibiotic resistance among shigella species isolated in Tehran, Iran
Download_1

2006

1392/11/01

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Medium optimization by orthogonal array designs for urease production by Aspergillus niger PTCC5011 
Download_1

2007

1392/10/30

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Isolation of Acremonium species producing cephalosporine C (CPC) from forest soil in Gilan province, Iran 
Download_1

1392

1392/10/24

دکترای علوم آزمایشگاهی Yersinia enterocolitica 
Download_1

1391

1392/10/22

 
Salmonella Typhi
Download_1

2012

1392/10/17

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
 Effects of 950 MHz mobile phone electromagnetic fields on the peripheral blood cells of male rabbits
Download_1

1389

1392/10/15

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی شناسایی گونه های بیماریزای جنس کاندیدا در بیماران مبتلا به کاندیدمی به روش  Seminested PCR 
Download_1

1388

1392/10/08

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه توليد زانتان در تخمير حالت جامد و غوطه ور با زانتوموناس كمپستريس در مقياس آزمايشگاهی
Download_1

2013

1392/10/03

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Serum levels of interleukin-6 and interleukin-8 as diagnostic markers of acute pyelonephritis in children 
Download_1

1388

1392/10/01

PhD ایمونو هماتولوژی حجامت در گذر زمان 
Download_1

2012

1392/09/26

دکترای علوم آزمایشگاهی Association of serum cortisol with critical illness scoring and prognosis in intensive care unit
Download_1

2011

1392/09/24

PhD میکروب شناسی  Development of ELISA Method for primary Detection of HCV using core Antigen
Download_1

1385

1392/09/19

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد کننده بیماری استخوانی ناشی از درگیری کلیوی در بیماران همودیالیزی استان قزوین 
Download_1

1390

1392/09/17

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی شناسايي گونه هاي كانديداي جداشده ازبيماران داراي كانديدمي بستري درچند بيمارستان تهران با استفاده ازبرش آنزيمي ناحيه ي TS-rDNA 
Download_1

2008

1392/09/12

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Comparison of insulin secretion and resistance in patients with acute coronary syndrome 
Download_1

1388

1392/09/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه تأثير ضد ميكروبی تيمارهای هويج ايرانی (زردك) و هويج فرنگی بر روي ليستريا مونوسايتوژنز
Download_1

1392

1392/09/05

PhD ایمونو هماتولوژی  شيوع و نوع آلوآنتی بادی های گلبول قرمز در بيماران نيازمند به خون مراجعه كننده به بيمارستان نمازي شيراز در سال ۱۳۸۹
Download_1

2008

1392/09/03

Biochemical and molecular characterization of hepatocyte-like cells derived from human bone marrow mesenchymal stem cells on a novel three-dimensional biocompatible nanofibrous 
Download_1

1387

1392/08/28

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Antiandrogenic activities of Glycyrrhiza glabra in male rats 
Download_1

1389

1392/08/26

PhD بیوتکنولوژی پزشکی ارزش تشخيصي و استانداردسازي هموگلوبين A1C 
Download_1

1389

1392/08/20

 آخرين معيارهای طبقه بندی و تشخيص در ديابت مليتوس
Download_1

2013

1392/08/19

PhD میکروب شناسی Magnetic nanoparticle-based immunosensor for electrochemical detection of hepatitis B surface antigen 
Download_1

2011

1392/08/14

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Spectrum of thalassemia mutations in Qazvin Province, Iran 
Download_1
 Investigation on Development of Zein Antimicrobial Edible Film and Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. on Sallmonella enteritidis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Download_1

2012

1392/08/08

PhD قارچ شناسی پزشکی Morphological and Molecular Characteristics of Candida pulcherrima, an Opportunistic Yeast, Isolated from Nail Lesions in Iran
Download_1
 Detection of eight common β-globin gene mutation in thalassemia major patients using real time polymerase chain reaction (PCR)-high resolution melting and EvaGreen dye
Download_1

2013

1392/07/28

 Gold nanoparticle based capacitive immunosensor for detection of hepatitis B surface antigen

Download_1

2012

1392/07/23

PhD بیوتکنولوژی پزشکی High intake of folic acid or complex of B vitamins provides anti-Parkinsonism effect No role for serum level of homocysteine 

276KB
Download_1

2012

1392/07/21

LOOP mediated isothermal AMPlification (LAMP) indiagnosis of neorocryptococcosis 
Download_1

2013

1392/07/16

 The influence of freezing conditions on the organoleptic attributes of Iranian leafy vegetable foods
Download_1

2013

1392/07/14

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Molecular Spectrum of Beta-Globin Mutations in Transfusion-Dependent Patients with Thalassemia in Qazvin Province, Iran 

268KB
Download_1

2013

1392/07/07

 Lack of Correlation between Plasma Neuropeptide Y and Typical and Atypical Febrile Seizures

1390


آزمایش‌های خون پنهان در مدفوع

1390

  سنجش ویتامین D: کاستی‌ها و توانایی‌ها

1390

  معیارهای نوین بررسی وضعیت گلوکز در خانم‌های باردار

1391

  سنجش آنتی‌ نوکلئر آنتی‌ بادی‌ ها: اهمیت هماهنگی پزشک و آزمایشگاه

268KB
Download_1

1391

1391/12/13

حسن بیات
دکترای علوم آزمایشگاهی

  بنیان برای سرطان پروستات در مردان؛ ایست‌ یا ادامه؟
528KB
Download_1

1391

1391/11/18

 نوسان در تفسیر آزمایش
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک