مقالات (بخش 1) - دکترای علوم آزمایشگاهی

چاپ
مقالات (بخش 1) - دکترای علوم آزمایشگاهی
1392/07/07

 

این بخش به منظور ارائه مقالات منتشر شده ای که توسط همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان نویسنده و یا یکی از اعضای گروه نویسندگان برای وب سایت ارسال شده، ایجاد گردیده است.

 

از همکاران گرامی خواهشمندیم در صورت تمایل برای ارسال مقالات، با شماره 88970700 داخلی 7 و یا نشانی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید تماس حاصل فرمایند.

به روز رسانی:
 
 
1393/12/10

98 مقاله

دریافت فایل

سال انتشار

تاریخ قرارگیری

---------------------------------- ارسالکننده
 
و عضو گروه نویسندگان---
 عنوان

1387

1393/11/10

موتاسيون هاي نادر وكم شيوع بتا تالاسمي در استان قزوين - ايران

1390

1393/11/26

دست ورزی سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از سیستم بیانی آدنو ویروس حاوی ژن حفاظت کننده سلولی NRF2

1389

1393/10/27

مقایسه تاثیر شستشوی مثانه با محلول های کلرهگزیدین و کلرور سدیم در پیشگیری از باکتریوری در بیماران با سوند ادراری ثابت

1392

 1393/08/25

بررس دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین

1389

 1393/08/27

 1387

 1393/08/27

 

 1393/08/06

1393/07/29

Antimicrobial Resistance - NDM-1

2012

 1393/07/08

The effects of pre-treatment with vitamin B6 on memory retrieval in rats

Download_1 

 1389

 1393/07/06

PhD ایمونو هماتولوژی 

 اهمیت راه اندازی بانک خون بند ناف در کشور

2014

1393/07/01

2013

1393/06/30

Prevalence of Three Common Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Gene Mutations in Neonates in Province of Mazandaran, North of Iran, 2012

2012

1393/06/25

Association of thrombophilia and polycystic ovarian syndrome in women with history of recurrent pregnancy loss

1392

1393/06/18

اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

1391

1393/06/16

PhD ایمونو هماتولوژی تاثیرmiR-150  و miR-146a بر القای تمایز سلول های لنفوئیدی T در سلول های بنیادی خونساز

1375

1393/06/11

گزارش صد و پنجاه مورد CBC در ناقلین تالاسمی مینور - اصفهان

2014

1393/06/09

Nisin-loaded alginate-high methoxy pectin microparticles:  preparation and physicochemical characterisation

1375

1393/06/04

پاسخ شما چیست؟

2010

1393/06/02

Rare and unexpected beta thalassemic mutations in Qazvin province of Iran

Download_1

1374

1393/05/14

پیشگویی کنیم ...

Download_1

2008

1393/05/12

PhD ایمونو هماتولوژی
Download_1

1393

1393/05/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  پیش سنجش - سرچشمه ی بیشتر خطاهای آزمایشگاهی
Download_1

1393

1393/03/27

دکترای علوم آزمایشگاهی  نقدی کوتاه بر EP23 - آیا این افت کنترل کیفی است؟
Download_1

1393

1393/03/20

دکترای علوم آزمایشگاهی  ارزیابی کیفیت خارجی؛ مروری بر طراحی، توانایی‌ها و کاستی‌های  برنامه‌های کنونی
Download_1

2014

1393/04/29

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Effect of Food Deprivation on Formalin-Induced Nociceptive Behaviors and Beta-Endorphin and Sex Hormones Concentration in Rats 
Download_1 شماره60

1393/04/24

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 
Download_1

1393/04/22

ضرورت حذف خون انسان از بخش های میکروب شناسی و جایگزنی آن با خون گوسفند 
Download_1
PhD بیوتکنولوژی پزشکی The influence of 950 MHz magnetic field (mobile phone radiation) on sex organ and adrenal functions of male rabbits 
Download_1

Identification of Candida species associated with vulvovaginal candidiasisby comparison of an innovative molecular method with culture in 2013

Download_1

1387

1393/04/03

PhD بیوتکنولوژی پزشکی  ارتباط مقاومت به انسولین با شدت بیماری سیروز کبدی
Download_1

2014

1393/04/01

دکترای علوم آزمایشگاهی Effect of 830-nm diode laser irradiation on human sperm motility
Download_1

1387

1393/03/27

PhD بیوتکنولوژی پزشکی بررسی عیوب انکساری در بیماران بتا تالاسمی ماژور در استان قزوین 
Download_1

1390

1393/03/25

PhD بیوتکنولوژی پزشکی فراوانی موتاسيون های آلفاتالاسمی درداوطلبين ازدواج مراجعه كننده به مركزبهداشت شهيدبلنديان 
Download_1

2013

1393/03/20

 Why does the Iranian National Program of Screening Newborns for G6PD Enzyme Deficiency Miss a Large Number of Affected Infants?
Download_1

1391

1393/03/18

PhD ایمونو هماتولوژی اثر داروهای آنتی اکسیدان بر فعالیت آنزیم های گزانتین اکسیداز و لیپید پراکسیداسیون پلاکتی بیماران با تشخیص سکته قلبی حاد 
Download_1

2013

1393/03/11

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی Identification and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Strains Isolated From Blood Specimens in Iran 
Download_1

1393

1393/03/04

Medical Genetic PhD Candidate
 Detection of Rare Beta Globin Gene Mutation [+22 5UTR(G>A)]
in an Infant, Despite Prenatal Screening
Download_1

1391

1393/02/30

PhD ایمونو هماتولوژی کلونینگ ژن POL ویروس HIV- 1 و تعیین زیر گروه های آن 
Download_1 دکترای علوم آزمایشگاهی The Relationship between Occupation and Semen Quality 
Download_1 PhD بیوتکنولوژی پزشکی The Effects of Chronic Administration Folic Acid on Memory Retrieval in Rats
Download_1 PhD بیوتکنولوژی پزشکی Production and Purification of Cyclosporin A from Fermentation Broth of Tolypocladiuin infiaturn 
Download_1

2007

1393/01/19

دکترای علوم آزمایشگاهی  Urine macrophage migration inhibitory factor in pediatric systemic lupus erythematosus
Download_1 PhD ایمونو هماتولوژی جداسازی، کلونینگ و بیان ژن فاکتور VII انعقادی نوترکیب در رده سلولی CHO 
Download_1 دکترای علوم آزمایشگاهی Association of Ureaplasma urealyticum infection with Varicocele-related infertility 
Download_1

1386

1393/01/06

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه اثرات روش های خشک كردن به كمک خلاء، انجماد، خورشيد، مايكروويو با روش سنتی بر ويژگی های زعفران قائن
Download_1

2012

1392/12/27

PhD بیوتکنولوژی پزشکی The relationship between the level of homocysteine in mother's serum and the intensity of preeclampsia 
Download_1

2009

1392/12/25

دکترای علوم آزمایشگاهی  The Correlation between Sexual Practices and the Development of Antisperm Antibodies
Download_1

1388

1392/12/20

PhD ایمونو هماتولوژی شیوع ژنوتیپ ویروس هپاتیت B با روش توالی در اهدا کنندگان خون کرمان، اصفهان و یزد 
Download_1

2010

1392/12/19

PhD میکروب شناسی Diagnosis of helicobacter pylori infection by ELISA stool antigen and comparison with the other diagnostic methods 
Download_1

2013

1392/12/13

Medical Genetic PhD Candidate
 Alpha thalassemia gene mutations in neonates from Mazandaran, Iran, 2012
Download_1

2010

1392/12/11

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Comparison of 16S rDNA-PCR Amplification and Culture of Cerebrospinal Fluid for Diagnosis of Bacterial Meningitis 
Download_1
The effect of adding oral oestradiol to progesterone as luteal phase support in ART cycles – a randomized controlled study 
Download_1

1392

1392/12/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  
Download_1

2008

1392/11/29

PhD ایمونو هماتولوژی Status of blood services in Iran 
Download_1

2013

1392/11/27

 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia
Download_1 2012 1392/11/20 محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی Identification of Candida Species Screened from Catheter Using Patients with PCR-RFLP Method
Download_1

1388

1392/11/15

دکترای علوم آزمایشگاهی  تأثیرانجماد خانگی بر ویژگی هاي حسی سبزیجات برگی آماده مصرف
Download_1

2004

1392/11/13

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Screening of Urease Production by Aspergillus niger Strains 
Download_1

1390

1392/11/08

PhD بیوتکنولوژی پزشکی بررسی اثرات آمیگدالین بر ساختار بافتی کلیه موش سفید کوچک آزمایشگاهی
Download_1  Antibiotic resistance among shigella species isolated in Tehran, Iran
Download_1

2006

1392/11/01

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Medium optimization by orthogonal array designs for urease production by Aspergillus niger PTCC5011 
Download_1

2007

1392/10/30

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Isolation of Acremonium species producing cephalosporine C (CPC) from forest soil in Gilan province, Iran 
Download_1

1392

1392/10/24

دکترای علوم آزمایشگاهی Yersinia enterocolitica 
Download_1

1391

1392/10/22

 
Salmonella Typhi
Download_1

2012

1392/10/17

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
 Effects of 950 MHz mobile phone electromagnetic fields on the peripheral blood cells of male rabbits
Download_1

1389

1392/10/15

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی شناسایی گونه های بیماریزای جنس کاندیدا در بیماران مبتلا به کاندیدمی به روش  Seminested PCR 
Download_1

1388

1392/10/08

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه توليد زانتان در تخمير حالت جامد و غوطه ور با زانتوموناس كمپستريس در مقياس آزمايشگاهی
Download_1

2013

1392/10/03

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Serum levels of interleukin-6 and interleukin-8 as diagnostic markers of acute pyelonephritis in children 
Download_1

1388

1392/10/01

PhD ایمونو هماتولوژی حجامت در گذر زمان 
Download_1

2012

1392/09/26

دکترای علوم آزمایشگاهی Association of serum cortisol with critical illness scoring and prognosis in intensive care unit
Download_1

2011

1392/09/24

PhD میکروب شناسی  Development of ELISA Method for primary Detection of HCV using core Antigen
Download_1

1385

1392/09/19

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد کننده بیماری استخوانی ناشی از درگیری کلیوی در بیماران همودیالیزی استان قزوین 
Download_1

1390

1392/09/17

محمد قهری PhD قارچ شناسی پزشکی شناسايي گونه هاي كانديداي جداشده ازبيماران داراي كانديدمي بستري درچند بيمارستان تهران با استفاده ازبرش آنزيمي ناحيه ي TS-rDNA 
Download_1

2008

1392/09/12

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Comparison of insulin secretion and resistance in patients with acute coronary syndrome 
Download_1

1388

1392/09/05

دکترای علوم آزمایشگاهی  مقايسه تأثير ضد ميكروبی تيمارهای هويج ايرانی (زردك) و هويج فرنگی بر روي ليستريا مونوسايتوژنز
Download_1

1392

1392/09/05

PhD ایمونو هماتولوژی  شيوع و نوع آلوآنتی بادی های گلبول قرمز در بيماران نيازمند به خون مراجعه كننده به بيمارستان نمازي شيراز در سال ۱۳۸۹
Download_1

2008

1392/09/03

Biochemical and molecular characterization of hepatocyte-like cells derived from human bone marrow mesenchymal stem cells on a novel three-dimensional biocompatible nanofibrous 
Download_1

1387

1392/08/28

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Antiandrogenic activities of Glycyrrhiza glabra in male rats 
Download_1

1389

1392/08/26

PhD بیوتکنولوژی پزشکی ارزش تشخيصي و استانداردسازي هموگلوبين A1C 
Download_1

1389

1392/08/20

 آخرين معيارهای طبقه بندی و تشخيص در ديابت مليتوس
Download_1

2013

1392/08/19

PhD میکروب شناسی Magnetic nanoparticle-based immunosensor for electrochemical detection of hepatitis B surface antigen 
Download_1

2011

1392/08/14

محمد رضاساروخانی
دکترای علوم آزمایشگاهی
PhD بیوتکنولوژی پزشکی
Spectrum of thalassemia mutations in Qazvin Province, Iran 
Download_1
 Investigation on Development of Zein Antimicrobial Edible Film and Essential Oil of Zataria multiflora Boiss. on Sallmonella enteritidis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Download_1

2012

1392/08/08

PhD قارچ شناسی پزشکی Morphological and Molecular Characteristics of Candida pulcherrima, an Opportunistic Yeast, Isolated from Nail Lesions in Iran
Download_1
 Detection of eight common β-globin gene mutation in thalassemia major patients using real time polymerase chain reaction (PCR)-high resolution melting and EvaGreen dye
Download_1

2013

1392/07/28

 Gold nanoparticle based capacitive immunosensor for detection of hepatitis B surface antigen

Download_1

2012

1392/07/23

PhD بیوتکنولوژی پزشکی High intake of folic acid or complex of B vitamins provides anti-Parkinsonism effect No role for serum level of homocysteine 

276KB
Download_1

2012

1392/07/21

LOOP mediated isothermal AMPlification (LAMP) indiagnosis of neorocryptococcosis 
Download_1

2013

1392/07/16

 The influence of freezing conditions on the organoleptic attributes of Iranian leafy vegetable foods
Download_1

2013

1392/07/14

PhD بیوتکنولوژی پزشکی Molecular Spectrum of Beta-Globin Mutations in Transfusion-Dependent Patients with Thalassemia in Qazvin Province, Iran 

268KB
Download_1

2013

1392/07/07

 Lack of Correlation between Plasma Neuropeptide Y and Typical and Atypical Febrile Seizures

1390


آزمایش‌های خون پنهان در مدفوع

1390

  سنجش ویتامین D: کاستی‌ها و توانایی‌ها

1390

  معیارهای نوین بررسی وضعیت گلوکز در خانم‌های باردار

1391

  سنجش آنتی‌ نوکلئر آنتی‌ بادی‌ ها: اهمیت هماهنگی پزشک و آزمایشگاه

268KB
Download_1

1391

1391/12/13

حسن بیات
دکترای علوم آزمایشگاهی

  بنیان برای سرطان پروستات در مردان؛ ایست‌ یا ادامه؟
528KB
Download_1

1391

1391/11/18

 نوسان در تفسیر آزمایش