کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (306) - 1393/12/07

اطلاع رسانی - (1393/12/09)

همکار محترم، جناب آقای دکتر محمود صدیقی
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.
مراسم ترحیم:
سه شنبه 1393.12.12
ساعت 16 الی 17:30
مسجد جامع شهرک غرب

poster 13jorjani 3
سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت
2 الی 5 اردیبهشت ماه 1394


DEADLY DIARRHEA - CLOSTRIDIUM DIFFICILE CAUSES IMMENSE SUFFERING DEATH - icon