کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1395

چاپ

چهاردهمین کنگره کشوری و نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1395

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در چهاردهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره چهاردهم

محورهای کنگره (22)

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی  - (1395/02/11)

آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه -  (1395/02/13)

مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی (IVD) - (1395/02/15)

آزمایشگاه و پژوهش های هماتولوژی -  (1395/02/18)

اقتصاد و ارتقای خدمات آزمایشگاهی -  (1395/02/21)

اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی -  (1395/02/22)

تشخیص های ملکولی در آزمایشگاه بالینی -  (1395/02/25)

آزمایشگاه و عفونت های فرصت طلب ویروسی - (1395/02/28)

آزمایشگاه و طب تولید مثل زنان - (1395/03/01)

آزمایشگاه و تست های بربالین (POCT) -  (1395/03/04)

مدیریت ریسک در آزمایشگاه - (1395/03/08)

آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماری های واگیر -  (1395/03/10)

چالش های آزمایشگاهی در بیماری های غده فوق کلیه (هيپر و هيپو كورتيزوليسم) - (1395/03/12)

آزمایشگاه و بیماری های نقص ایمنی - (1395/03/16)

آزمایشگاه و پژوهش های میکروب شناسی - (1395/03/20)

آزمایشگاه و طب انتقال خون - (1395/03/27)

آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر - (1395/03/27)

آزمایشگاه و پژوهش های ایمونولوژی- سرولوژی -  (1395/04/03)

آموزش علوم آزمایشگاهی: تامین مسئول فنی - (1395/04/03)

نقش رهبری و مدیریت میانی در آزمایشگاه - (1395/04/08)

آینده پژوهی آزمایشگاه های بالینی - (1395/04/08)

آزمایشگاه و پژوهش های بیوشیمی - (1395/04/15)

کارگاه های کنگره (16)

آزمایشات سرولوژیک شناسایی آنتی بادی های گروه های خونی - (1395/02/11)

مدیریت مخاطرات زیستی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1395/02/13)

انواع روش های ایمونواسی - (1395/02/15)

بررسی تکنیک آزمایش cell free DNA و نقش آن در غربالگری های تست های دوران بارداری -  (1395/02/18)

خطاهای رایج در الایزا -  (1395/02/21)

مدیریت چالش ها و تفسیر تست های عملکردی تیروئید -  (1395/02/22)

آنتی بادی مداخله گر در ایمونواسی - (1395/02/25) 

The HLA Typing by SBT Method -  (1395/02/28)

انجامHLA Typing به روش های سرولوژی و مولکولی -  (1395/03/01)

تضمین کیفیت در تست های الایزا - (1395/03/04)

مبانی تعیین خطای مجاز در آزمایشگاه -  (1395/03/08)

نویافته های آزمایشگاه مولکولی: و اهمیت آن در پزشکی شخصی  Multiplex Tandem PCR - ا (1395/03/10)

کنترل کیفی آزمایشات ایمنولوژی - (1395/03/12)

مروری بر برنامه کنترل کیفی خارجی اروپا با تاکید بر ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی (1395/03/16)

استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، چالش ها و راهکارها - (1395/03/20)

 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10