کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1395

چاپ

چهاردهمین کنگره کشوری و نهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1395

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در چهاردهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره چهاردهم

محورهای کنگره (22)

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی  - (1395/02/11)

آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه -  (1395/02/13)

مدیریت فناوری تشخیص آزمایشگاهی (IVD) - (1395/02/15)

آزمایشگاه و پژوهش های هماتولوژی -  (1395/02/18)

اقتصاد و ارتقای خدمات آزمایشگاهی -  (1395/02/21)

اعتبار بخشی آزمایشگاه بالینی -  (1395/02/22)

تشخیص های ملکولی در آزمایشگاه بالینی -  (1395/02/25)

آزمایشگاه و عفونت های فرصت طلب ویروسی - (1395/02/28)

آزمایشگاه و طب تولید مثل زنان - (1395/03/01)

آزمایشگاه و تست های بربالین (POCT) -  (1395/03/04)

مدیریت ریسک در آزمایشگاه - (1395/03/08)

آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماری های واگیر -  (1395/03/10)

چالش های آزمایشگاهی در بیماری های غده فوق کلیه (هيپر و هيپو كورتيزوليسم) - (1395/03/12)

آزمایشگاه و بیماری های نقص ایمنی - (1395/03/16)

آزمایشگاه و پژوهش های میکروب شناسی - (1395/03/20)

آزمایشگاه و طب انتقال خون - (1395/03/27)

آزمایشگاه و نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر - (1395/03/27)

آزمایشگاه و پژوهش های ایمونولوژی- سرولوژی -  (1395/04/03)

آموزش علوم آزمایشگاهی: تامین مسئول فنی - (1395/04/03)

نقش رهبری و مدیریت میانی در آزمایشگاه - (1395/04/08)

آینده پژوهی آزمایشگاه های بالینی - (1395/04/08)

آزمایشگاه و پژوهش های بیوشیمی - (1395/04/15)

کارگاه های کنگره (16)

آزمایشات سرولوژیک شناسایی آنتی بادی های گروه های خونی - (1395/02/11)

مدیریت مخاطرات زیستی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1395/02/13)

انواع روش های ایمونواسی - (1395/02/15)

بررسی تکنیک آزمایش cell free DNA و نقش آن در غربالگری های تست های دوران بارداری -  (1395/02/18)

خطاهای رایج در الایزا -  (1395/02/21)

مدیریت چالش ها و تفسیر تست های عملکردی تیروئید -  (1395/02/22)

آنتی بادی مداخله گر در ایمونواسی - (1395/02/25) 

The HLA Typing by SBT Method -  (1395/02/28)

انجامHLA Typing به روش های سرولوژی و مولکولی -  (1395/03/01)

تضمین کیفیت در تست های الایزا - (1395/03/04)

مبانی تعیین خطای مجاز در آزمایشگاه -  (1395/03/08)

نویافته های آزمایشگاه مولکولی: و اهمیت آن در پزشکی شخصی  Multiplex Tandem PCR - ا (1395/03/10)

کنترل کیفی آزمایشات ایمنولوژی - (1395/03/12)

مروری بر برنامه کنترل کیفی خارجی اروپا با تاکید بر ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی (1395/03/16)

استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، چالش ها و راهکارها - (1395/03/20)

 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک