کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1396

چاپ

پانزدهمین کنگره کشوری و دهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1396

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در چهاردهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره پانزدهم

محورهای کنگره (22)

آزمایشگاه و بالین -اختلالات هورمونی محور هیپوفیز - گناد (1396/05/04)

آزمایش های تعیین حساسیت ضدمیکروبی و مهار مقاومت میکروبی (1396/05/03)

آزمایشگاه و بالین-بیومارکرهای سرطان (1396/05/03)

نقش آموزش علوم آزمایشگاهی در تأمین مسئولین فنی آزمایشگاه(1396/05/02)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی-میکروب شناسی(1396/04/31)

مدیریت فناوری اطلاعات در آزمایشگاه (1396/04/27)

غربالگری قبل از تولد- چالش ها و روش های نوین (1396/04/26)

پزشکی فرد محور (1396/04/25)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی (1396/04/24)

آزمایشگاه و بالین - هموگلوبینوپاتی ها (1396/04/10)

چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها (1396/04/10)

مدیریت علمی در آزمایشگاه (1396/04/03)

آزمایشگاه و بالین: چاقی (1396/04/02)

آزمایشگاه و بالین- بیومارکر های بیماری های قلبی (1396/03/29)

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی (1396/03/24)

آزمایشگاه و بالین - بیومارکر ها در نورولوژی ( 1396/03/22)

استانداردسازی و یکسان سازی روش های آزمایشگاهی (1396/03/22)

مقایسه نظام آزمایشگاهی در ایران با سایر کشور ها (1396/03/20)

آزمایشگاه و بالین- دیابت و تازه های آن  (1396/03/16)

اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی (1396/03/10)

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه بالینی (1396/03/08)

آزمایشگاه و بالین: آنمی ها (1396/03/08)

کارگاه های کنگره(40)

بررسی قوانین و ضوابط مالیات آزمایشگاه ها(1396/05/21)

چالش های آزمایشگاهی تشخیص بیماری های روماتولوژیک(1396/05/21)

Personalized Medicine is the Combination of Genomics Medicine and Traditional Medicine

Which Will Shape the Future Medicine (1396/05/21)

معرفی دستگاه Immunix همراه با بررسی ویژگی ها، امتیازات، خطاها و نحوه عملکرد یک الایزاپروسسور(1396/05/21)

روش Strip Assaysدر راستای تشخیص بیماری های ارثی، پیش بینی اختلالات ژنتیکی و سرطان ها(1396/05/21)

نحوه انتخاب، ارزیابی و کنترل کیت های تشخیص پزشکی (1396/05/21)

کاربرد های فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی و لنفوم واستانداردسازیEuroflow (1396/05/21)

رویکردهای نوین غربالگری سلامت جنین(1396/05/21)

شش سیگما و تفسیر نتایج کنترل کیفیت داخلی (1396/05/18)

استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت بر اساس ابزار سازمان بهداشت جهانی (1396/05/18)

مدیریت ارتباطات مشتری در آزمایشگاه بالینی (1396/05/18)

اصول مدیریت مالی در آزمایشگاه (1396/05/18)

بررسی 26 دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAP (1396/05/15)

Different way to set performance specifications with emphasis on biological variation (1396/05/15)

(1396/05/15) تضمین کیفیت در تست های الایزا(1396/05/15

Importance of Third Party Independent Quality Control (1396/05/15)(1396/05/09)(1396/05/09)(1396/05/15)

(1396/05/15)برنامه کنترل کیفی خارجی در ایران میکروب شناسی و بیوشیمی

(1396/05/15)آزمایش های تعیین گروه خون و رفع ناهمخوانی

(1396/05/14)روش غیرتهاجمی بررسی آنیوپلوئیدی جنینی NIPD

(1396/05/10)سیستم های نوین در آزمایشگاه های میکروب شناسی

دستگاه های سل کانتر هماتولوژی (1396/05/10)

پایش کیفیت بر مبنای (Nuf) MaxE(1396/05/10)

خطاهای فاز پیش آنالیز -معرفی و کاربرد دستگاه Protube(1396/05/10)

استفاده از سیستم های نرم افزاری در پیاده سازی استانداردهای آزمایشگاه،پایش کیفیت و مدیریت مستندات در   آزمایشگاه های پزشکی(1396/05/09)

آنتی مولرین هورمون-ارزش تشخیصی و روشهای اندازه گیری(1396/05/09)

تفسیر نتایج HBSAgدر الایزا (1396/05/09)

اصول ممیزی داخلی(1396/05/09)

دستگاه های تجزیه ادرار (1396/05/09)

ارزیابی عملکرد نرم افزارهای کاربردی در حوزه وسایل تشخیص آزمایشگاهی (IVD)(1396/05/09)

Accreditation of Clinical Laboratories Based On ISO 15189(1396/05/09)

تجزیه و تحلیل نتایج نمونه های EQAPبانک خون بیمارستانی(1396/05/08)

اصول فلوسایتومتری و کاربردهای آن(1396/05/08)

کمی لومینسانس(1396/05/08)

Point of Care Testing in Pediatrics: Challenges and Recent Advantages - (1396/05/07)

بررسی بیان ژن در سطح پروتئین توسطReal Time PCR- (1396/05/05)

Bio Risk Management-(1396/05/05)

تشخیص آزمایشگاهی کمپیلوباکتر (1396/05/05)

استفاده از روش های وسترن بلات در تشخیص های آزمایشگاهی(1396/05/05)

چالش های مدیریت آزمایشگاه در فرآیند ممیزی و پاسخگویی به تیم ارزیابی و ممیزی(1396/05/05)

ارتقاء کیفیت در بانک خون مراکز درمانی (1396/05/05)

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1398/02/29)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallahکارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی - 9 خرداد ماه

کنفرانس یک روزه اصول کار و کنترل کیفیت اتو آنالایزرهای بیوشیمیائی - 3 خرداد ماه

کنترل کیفی در بخش هماتولوژی 27 اردیبهشت ماه

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره صنفی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه کمیته انتخابات در رابطه با راهنمایی ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

آگهی دعوت مجمع انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (صدور پروانه قانونی) - 19 اردیبهشت ماه

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن های علمی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی

ثبت نام کنترل کیفی سال 1398

دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 10،11،12،13 اردیبهشت ماه

سمینار آموزشی رویکردهای نوین بانک خون و هموویژیلانس 12،13 اردیبهشت ماه

اطلاع رسانی کمیته آموزش

 اطلاعیه کمیته آموزش

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک