کیفیت را پایانی نیست

تاریخ 1393/10/11 و 1393/11/30- قرارگیری در سایت (1393/10/23)

چاپ
این برنامه با همکاری انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار شده است

دانلود

حجم فایل

ار ائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

3.05 MB

Basic Life Support

Download_1

908 KB

Airway

Download_1

249 KB

CVA

Download_1

198 KB

Approach to Dyspnea

Download_1

131 KB

Approach to Chest Pain

Download_1

135 KB

CHEMICAL BURNS

Download_1

177 KB

Basic advice on first aid at work

Download_1

714 KB

Managed Care

Download_1

827 KB

NEEDLESTICK  INJURIES 

برای دانلود فایل ویدیوهای مرتبط روی لینک راست کلیک نموده، سپس گزینه Save Link As   را انتخاب نمایید.

Download_1 

7.67 MB 

 

فایل ویدیو 1 - 00:03:59

 Download_1

 3.06 MB

فایل ویدیو 2 - 00:01:52

 Download_1

2.86 MB

 Dr.Afzalimoghadam

فایل ویدیو 3 - 00:00:40

Download_1 

 4.88 MB

 Dr.Afzalimoghadam

فایل ویدیو 4 - 00:02:51

 Download_1

840 KB

 Dr.Afzalimoghadam

فایل ویدیو 5 - 00:00:18

Download_1 

 6.96 MB

Dr.Afzalimoghadam

فایل ویدیو 5 - 00:03:39

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10