کیفیت را پایانی نیست

آرشیو فایل های برنامه های آموزشی سال 1394
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 کاربردهای بالینی و روش های آماده سازی اسپرم 1394 - قرارگیری در وب سایت (1349/12/03)
2 جنبه های بالینی و آزمایشگاهی هیرسوتیسم (پرموئی در بانوان) 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/11/18)
3 آشنایی با نحوه تفسیر جامع (integrate) تستهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/11/18)
4 کارگاه ایمونوهماتولوژی و بانک خون (بیمارستانی/آزمایشگاه تشخیص طبی) 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/11/14)
5 برنامه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - جهت تمدید پروانه - قرارگیری در وب سایت (1394/11/03)
6 سمینار یک روزه خطاهای پزشکی - فرهنگستان علوم پزشکی - قرارگیری در وب سایت (1394/10/19)
7 کارگاه معرفی تست های تکمیلی آزمایش مایع منی استاندارد 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/10/06)
8 تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون - قرارگیری در وب سایت (1394/08/19)
9 کارگاه تضمين كيفيت در بخش بيوشيمي 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/07/19)
10 تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/06/28)
11 تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/06/26)
12 تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و هورمون - قرارگیری در دب سایت (1394/06/18)
13 آشنایی با روش صحیح و استاندارد آزمایش Semen Analysis بر اساس آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی - قرارگیری در وب سایت (1394/06/08)
14 تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/17)
15 تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/17)
16 تفسیرآزمايش‌های مربوط به هورمون های جنسی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/07)
17 دوره تربیت متصدی پذیرش در آزمایشگاه بالینی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/07)
18 تفسیرآزمایش های تیروئید و هیپوفیز 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/6)
19 دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/05)
20 تضمین كيفيت در بخش بيوشيمي 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/04/14)
 
صفحه 1 از 2

پیوند ها (356) - 1395/12/10