گواهی کردن روش های سنجش 1394 - قرارگیری در سایت (1394/02/27)

آرشیو فایل های برنامه های آموزشی سال 1394
چاپ
دوره Validation/Verification
ارزشیابی/گواهی کردن روش های سنجش
پیش از استفاده از آن ها برای سنجش نمونه های بیماران
 
24 و 25 اردیبهشت 1394

دانلود

حجم فایل

ار ائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

9.42 MB

Dr. H. Bayat

Download_1

11.2 MB

Dr. H. Bayat

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 11 شهریور 1394 ساعت 14:21