دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/05)

آرشیو فایل های برنامه های آموزشی سال 1394
چاپ
 دوره کاربردی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی
 
تاریخ های برگزاری:
 30 و 31 تیر 1394
25 و 26 شهریور 1394

دانلود

حجم فایل

 

ارائه دهنده

 

عنوان سخنرانی

Download_1

253KB

 

 

 

 

 Dr.M.Vanaki

Law patient in medical lab

 Download_1

343KB

Post analysis Quality Assurance

Download_1 

149KB 

Preparation patient

Download_1

219KB

Sampling

Download_1

7.38MB

Specimen collection & Preanalytical variations in medical labratories

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 شهریور 1394 ساعت 09:16