کیفیت را پایانی نیست

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/05/17)

چاپ

تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی مایعات بدن: ادرار، مایع مغزی-نخاعی، مایع سروزی و مایع مفصل

تاریخ های برگزاری:
1394/05/16

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.45 MB

 

 

 

 

 

Dr. R. Mohammadi

 
 

 

Cerebrospinal Fluid

Download_1

2.07 MB

Chemical Characters of Urine

Download_1

1.22 MB 

Microscopic Examinition of Urine

Download_1

1.24 MB

Physical Characters of Urine

Download_1

876 KB

Serous Fluid

Download_1

2.59 MB

Synovial or Joint Fluid

Download_1

4 MB

Urine Sediment

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 شهریور 1394 ساعت 08:14  

پیوند ها (356) - 1395/12/10