تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی 1394 - قرارگیری در وب سایت (1394/06/26)

آرشیو فایل های برنامه های آموزشی سال 1394
چاپ

تفسيرآزمايش‌های مرتبط با ديابت، بيماری كبدی، بيماری كليوی و بيماری قلبی - عروقی

تاریخ برگزاری:
1394/08/07 و 1394/06/19

دانلود

حجم فایل

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

Download_1

1.54 MB

Dr. R. Mohammadi

Kidney Function Tests

Download_1

1.06 MB

Liver Function Tests

Download_1

1.90 MB

Tests Related to Cardiovascular Diseases

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 10:40